Μήνυμα Νικολιδάκη για την Παγκόσμια ημερα των ατόμων με αναπηρία

  03 December, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Μήνυμα Νικολιδάκη για την Παγκόσμια ημερα των ατόμων με αναπηρία

Αναλυτικά η δήλωση του Δημάρχου:

Για το Δήμο Φαιστού, η 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια θεσμοθετημένη ημέρα 
Ατόμων με Αναπηρία ήδη από το 1992, αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο. Ένα ορόσημο 
για να τονιστεί πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη ίσων ευκαιριών, 
τόσο κοινωνικών, όσο όμως και προσβασιμότητας για όλους εκείνους τους 
ανθρώπους που είναι ίσοι με εμάς, έχουν τις ίδιες ανάγκες με εμάς, αλλά 
διαφορετικές δυνατότητες ως προς τον τρόπο μετακίνησης και πρόσβασης τους. 

Ως Δημοτική Αρχή, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με 
τον Σύλλογο ΑμεΑ «Το μέλλον», που με την ενεργό δράση του προέδρου τους 
Μανώλη Στεφανουδάκη, αλλά και των μελών του, μας υπενθυμίζουν πως οι 
προσπάθειες όλων οφείλουν να είναι καθημερινές και αδιάκοπες. Είναι γνωστές οι 
ενέργειες και δράσεις μας τόσο για προσβασιμότητα στις παραλίες μας με Γαλάζια 
Σημαία, που πολλαπλασιάζονται από την επόμενη χρονιά, όσο όμως και για την 
προώθηση του Camp ΑμεΑ στην περιοχή του Αφραθιά, καθώς επίσης και για τη 
στήριξη της δράσης μέσω της εταιρίας Βότομος Α.Ε. για συλλογή και ανακύκλωση 
πλαστικών με σκοπό την κάλυψη ουσιωδών αναγκών ΑμεΑ. Δεν εφησυχάζουμε 
όμως. Ούτε σταματάμε σε αυτές τις δράσεις, που δεν είναι οι μοναδικές οι οποίες 
πραγματοποιούνται από το Δήμο Φαιστού.  

Θεωρούμε πως τα Άτομα με Αναπηρία είναι ισότιμοι πολίτες που 
δικαιούνται πολλά περισσότερα απ’ όσα ήδη τους προσφέρονται. Γι’ αυτό και 
συνεχίζουμε να διεκδικούμε για κάθε άνθρωπο με αναπηρία, όπως διεκδικούμε για 
κάθε δημότη μας, για κάθε πολίτη ξεχωριστά. Γιατί για ξεχωριστούς ανθρώπους 
μιλάμε. 
 

 

  03 December, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα