Μινωικές Γραμμές:  Ανεκτέλεστο δρόμολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για το Santorini Palace

  06 September, 2021 ΑΡΘΡΑ
Μινωικές Γραμμές:  Ανεκτέλεστο δρόμολόγιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για το Santorini Palace


Οι Μινωικές Γραμμές γνωστοποιούν στο επιβατικό κοινό ότι λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, το πρόγραμμα των δρομολογίων στις Κυκλάδες με το High Speed Catamaran 
SANTORINI PALACE, σήμερα Δευτέρα 06/09/2021, δε θα εκτελεστεί.  
Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να απευθύνεται στα Κεντρικά 
Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, μέσω του Πανελλαδικού αριθμού 801-11-75000 
(από σταθερό τηλέφωνο), στα Λιμενικά Γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο, τηλ.: 
2810-330198, στον Πειραιά, τηλ.: 210-4080028, στους κατά τόπους Λιμενικούς Πράκτορες 
(Σαντορίνη      -  Pelican  Travel:  22860-22220, Νάξος  –  Naxos  International  Tours: 
22850-24000, Πάρος  -  Polos  Tours: 22840-22333, Μύκονος    -  Delia  Travel: 22890-22322, 
Σύρος    –    Βασιλικός  Premium  Services: 22810-84444, Τήνος   –  Malliaris  Travel:   22830-24241) 
ή στα συνεργαζόμενα πρακτορεία.  
 

 

  06 September, 2021 ΑΡΘΡΑ