Μινωικές Γραμμές: Τροποποίηση δρομολογίων λόγω της αυριανής απεργίας

  23 September, 2020 ΑΡΘΡΑ
Μινωικές Γραμμές: Τροποποίηση δρομολογίων λόγω της αυριανής απεργίας

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ γνωστοποιούν στο επιβατικό κοινό ότι, λόγω της εξαγγελθείσας 24ωρης Παμπειραϊκής Απεργίας, για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 (από 00:01 έως 24:00), τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων της εταιρείας θα πραγματοποιηθούν,ως ακολούθως


 ●ΓΡΑΜΜΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Α.  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, τα πλοία H/S/Fs KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE 
θα αναχωρήσουν τόσο από το λιμάνι του Ηρακλείου όσο από το λιμάνι του Πειραιά, 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   –   ΠΕΙΡΑΙΑΣ → H/S/F KNOSSOS PALACE 
       Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου, ώρα: 21:30  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ   –  ΗΡΑΚΛΕΙΟ → H/S/F FESTOS PALACE 
Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά, όποτε επιτραπεί ο απόπλους   

 

Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες και οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων να βρίσκονται έγκαιρα 
στο λιμάνι του Πειραιά, προ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης του απόπλου (21:30). 
 
 Β.  ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, τα πλοία H/S/Fs KYDON PALACE & FESTOS PALACE θα 
αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Σούδας και του Πειραιά αντίστοιχα, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
 
 ●ΧΑΝΙΑ   –  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  →   H/S/F   KYDON   PALACE 
Αναχώρηση από το λιμάνι της Σούδας, ώρα: 21:30. 
●ΠΕΙΡΑΙΑΣ   –  ΧΑΝΙΑ  →  H/S/F  FESTOS  PALACE 
Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά, όποτε επιτραπεί ο απόπλους  

 

Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες και οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων να βρίσκονται έγκαιρα 
στο λιμάνι του Πειραιά, προ της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης του απόπλου (21:30).

ΓΡΑΜΜΗ   ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δεν επηρεάζεται από την Παμπειραϊκή απεργία.  
 
Ως εκ τούτου, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, το H/S/C Santorini Palace θα 
πραγματοποιήσει κανονικά το προγραμματισμένο του δρομολόγιο στη γραμμή 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΓΡΑΜΜΕΣ  ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 
Τα δρομολόγια των πλοίων μας στις γραμμές της Αδριατικής, δεν επηρεάζονται από την 
Παμπειραϊκή απεργία. 
 

 

  23 September, 2020 ΑΡΘΡΑ