“Να δοθεί παράταση στην ισχύ των πιστοποιητικών  γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων”

  22 July, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
“Να δοθεί παράταση στην ισχύ των πιστοποιητικών  γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων”

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κατέθεσαν 38 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, ζητώντας την παράταση της ισχύος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που έλαβαν οι επαγγελματίες αγρότες.

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, όπως αυτό καθορίζεται στην ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13 (ΦΕΚ Β' 1833), η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 6669/79087/15-07-2015 (ΦΕΚ Β' 1791), προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες αγρότες κλήθηκαν, κατ εφαρμογή της απόφασης αυτής, να δώσουν εξετάσεις και να λάβουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012 (Α΄8), η διάρκεια ισχύος του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 14, είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του. Επιπροσθέτως προβλέπεται ότι ο αργότερο έξι (6) μήνες πριν την εκπνοή της ισχύος του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξεταστεί για την ανανέωση της ισχύος του, το οποίο χορηγείται για άλλα πέντε (5) έτη και ισχύει από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η περίοδος που διανύουμε είναι εξαιρετική δύσκολη, ο δε αγροτικός κόσμος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, χωρίς μάλιστα να έχει στηριχθεί ουσιωδώς, Ως εκ τούτου η διαδικασία ανανέωσης ισχύος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, συνεπάγεται την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των αγροτών.

 

  22 July, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ