Νέοι ορίζοντες για τους ελαιοπαραγωγούς της Μεσαράς.

mesaralive  12 March, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑ
Νέοι ορίζοντες για τους ελαιοπαραγωγούς της Μεσαράς.

ΦΩΤΟ: amiras.info.blogspot.com

Ένα σημαντικό βήμα και πρωτοπόρο βήμα, με στόχο το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής της Μεσαράς, κάνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς, ο οποίος αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως «Οργάνωση Παραγωγών» στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Ένα σημαντικό βήμα και πρωτοπόρο βήμα, με στόχο το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής της Μεσαράς,  κάνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσαράς, ο οποίος αναγνωρίστηκε  πρόσφατα ως «Οργάνωση Παραγωγών» στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Η Οργάνωση Παραγωγών Ελιάς Α.Σ. Μεσσαράς αριθμεί 360 παραγωγούς και η συνολική έκταση βάσει δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε. είναι 13.464.

Η Διοίκηση του Α.Σ. Μεσσαράς χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας  ότι  υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα του ελαιολάδου.

Στόχος είναι να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από τις ενισχύσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής την περίοδο 2014-2020.

Η Οργάνωση Παραγωγών του Α.Σ. Μεσσαράς θα αντλήσει πόρους μέσα από το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ και θα ενδυναμώσει την ελαιοπαραγωγή των παραγωγών – μελών της.

 Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών ελιάς θα είναι οι εν δυνάμει δικαιούχοι για τα προγράμματα στήριξης του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς.

Η Ομάδα Παραγωγών

H Ο.Π. ελαιολάδου και ελιάς Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και έχει ως σκοπό:

Να μειώσει το κόστος παραγωγής του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς

Να βελτιώσει την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα των προϊόντων για τα οποία αναγνωρίζεται

Να διεξάγει έρευνες και να αναπτύξει πρωτοβουλίες με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς

Την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για την πιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

Τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας με απώτερο σκοπό την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του φυσικού τοποίου, τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας

Τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

Να συμμετέχει σε προγράμματα στήριξης του τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς που προβλέπονται με το άρθρο 29 του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Την κατοχύρωση των πράσινων ενισχύσεων μέσα από την νέα ΚΑΠ

Να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες σύγχρονες εγκαταστάσεις του Α.Σ. Μεσσαράς προς όφελος των παραγωγών. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι: Τυποποιητήριο ελαιολάδου και ελιάς, εργαστήριο αναλύσεων ελαιολάδου, εδαφολογικό και φυλλοδιαγνωστικό εργαστήριο.

Η αναγνώριση της ΟΠ Μεσσαράς στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς σε συνδυασμό με την καταχώρηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ως ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ανοίγει νέους ορίζοντες για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής.

Ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να ενταχθούν στην Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της οργάνωσης να αιτηθούν στην Ο.Π. στα γραφεία του Α.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ. Δικαίωμα εγγραφής στην Ο.Π. ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς έχουν οι παραγωγοί που είναι μέλη του συνεταιρισμού.

 

mesaralive  12 March, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑ