ΟΑΕΔ: Έρχονται 9.000 νέες θέσεις - Ποιους αφορά

  23 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
ΟΑΕΔ: Έρχονται 9.000 νέες θέσεις - Ποιους αφορά

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται δύο νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 

Μέσω των δύο προγραμμάτων θα προσληφθούν 9.000 υπάλληλοι.

Το ένα πρόγραμμα θα αφορά στη δασοπροστασία. Θα επιλεγούν 5.000 άνεργοι.

Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε φορείς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς σε υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας.

Το άλλο πρόγραμμα θα αφορά σε περίπου 4.000 άνεργους πτυχιούχους.

Οι προσληφθέντες θα υπηρετήσουν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.
Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 8 μήνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρονική διάρκεια του προγράμματος δασοπροστασίας θα μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα και 15 μέρες.

Τα δύο προγράμματα αναμένεται να δημοσιευθούν έως τις αρχές Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το workenter.gr

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ.

 

  23 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ