Οδηγίες χειμερινής λίπανσης αμπελιού

ekriti.gr  24 January, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Οδηγίες χειμερινής λίπανσης αμπελιού

Αποτελεί με βεβαιότητα τη σημαντικότερη από πλευράς θρέψης, καλλιεργητική εργασία του αμπελιού, αφού μέσω αυτής, επιδιώκεται η αύξηση της γονιμότητας του εδάφους και η εξασφάλιση της άριστης ποσότητας και αναλογίας θρεπτικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια.

 

Στόχος της βασικής λίπανσης είναι η κάλυψη των αυξημένων αναγκών, τόσο στα αρχικά στάδια της γρήγορης αύξησης των βλαστών και σχηματισμού των ταξιανθιών, όσο και μεταγενέστερα κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης και ωρίμανσης των ραγών.

Η ποσότητα και το ποσοστό των θρεπτικών στοιχείων που παρέχονται με αυτή, καθορίζονται από το είδος, την ηλικία και τον παραγωγικό προσανατολισμό του αμπελώνα.

 

Έτσι, σε ξηρικούς αμπελώνες για την παραγωγή κρασιών ανωτέρας ποιότητας, με τη βασική λίπανση καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου οι ανάγκες της καλλιέργειας σε (Άζωτο Ν), (Φωσφόρο Ρ), (Κάλιο Κ), (Μαγνήσιο Mg)  και διορθώνονται τυχόν ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία καθώς δεν είναι εφικτή η επιφανειακή εφαρμογή τους.

 

Αντίθετα, σε αρδευόμενους αμπελώνες και σε υψηλής παραγωγικότητας επιτραπέζιες και σταφιδοποιήσιμες ποικιλίες παρέχονται τον χειμώνα τα 2/3 της συνολικής απαιτούμενης ποσότητας Ν και Κ και τα 3/4 του Ρ και Mg ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες εφαρμόζονται επιφανειακά στα μεταγενέστερα της άνθισης στάδια, της ταχείας ανάπτυξης των ραγών και της ωρίμανσης, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του υψηλού φορτίου και της συγκέντρωσης ζαχάρων.

Ο ακριβής χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων καθορίζεται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής.

Έτσι σε βαριά αργιλώδη εδάφη και σε περιοχές με χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων τα δυσκίνητα στοιχεία Ρ και Κ πρέπει να εφαρμόζονται με ενσωμάτωση νωρίς το χειμώνα (Δεκ. – Ιαν.) ώστε να εκτίθενται στις χειμερινές βροχές που ευνοούν την μετακίνησή τους στο έδαφος.

Συνιστάται ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους η χρήση σύνθετων ειδικών Ν-Ρ-Κ λιπασμάτων όπως:

12-12-17

15-5-20

12-8-17

14-7-14 κ.α.

 

Αντίθετα το Ν, λόγω της μεγάλης κινητικότητάς του πρέπει να εφαρμόζεται αργά το χειμώνα, ή νωρίς την άνοιξη ώστε να αποφεύγονται οι εκπλύσεις του και να είναι διαθέσιμο στα φυτά κατά την περίοδο της ταχείας αύξησης των βλαστών. 

Η χορήγηση του Αζώτου αργά τον χειμώνα (Φεβρ.) υπό την μορφή σταθεροποιημένων λιπασμάτων πλεονεκτεί αυτής των κοινών λιπασμάτων, λόγω της δυνατότητας εκμετάλλευσης των χειμερινών βροχών χωρίς τον κίνδυνο απωλειών αλλά και της κλιμακούμενης παροχής Ν στα φυτά με βάση τις ανάγκες τους.

Ειδικότερα όμως η χρήση αυτού του τύπου λιπασμάτων επιτρέπει την εφ’ άπαξ εφαρμογή της βασικής λίπανσης με τη χρήση Ν-Ρ-Κ σταθεροποιημένων λιπασμάτων

Στα ελαφριάς μηχανικής σύστασης αμμώδη εδάφη και σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις η χορήγηση όλων των λιπασμάτων πρέπει να γίνεται αργά το χειμώνα δηλ. (Φεβρουάριο) ή και νωρίς την άνοιξη (αρχές Μαρτίου) για να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και να είναι έγκαιρα διαθέσιμα στα φυτά.

Συνιστάται ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του εδάφους η χρήση σύνθετων ειδικών Ν-Ρ-Κ λιπασμάτων όπως:

12-12-17

15-15-15

15-10-18

15-9-15  κ.α.

Η καλλιέργεια του αμπελιού ισορροπεί σε δύο βασικές λειτουργίες, τη βλάστηση και την καρποφορία, συνεπώς η λίπανση πρέπει να σχεδιάζεται αντίστοιχα προκειμένου να εξυπηρετεί πλήρως αυτές τις δύο βασικές λειτουργίες.

Επιμέλεια κειμένου: Τάσος Χαραλαμπής Τεχν. Γεωπόνος Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου

 

ekriti.gr  24 January, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα