Οδηγιες για την αποφυγή νοθείας στο λάδι

  10 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Οδηγιες για την αποφυγή νοθείας στο λάδι

Η προστασία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Βιάννος Ηρακλείου πρέπει να αποτελεί μέριμνα όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή του κάτι που γνωρίζουν στον αγροτικό Συνεταιρισμό Συκολόγου.

 Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΑΣ Συκολόγου χαιρετίζει την πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει μέσα από το ερευνητικό έργο QuaAuthentic_GR για την αποφυγή της νοθείας στο ελαιόλαδο και παροτρύνει τους παραγωγούς του ΑΣ να συμμετάσχουν σε αυτό στέλνοντας δείγματα ελαιολάδου στο ΓΠΑ για δωρεάν ανάλυση.

Το ερευνητικό έργο QuaAuthentic_GR αποσκοπεί στη διασφάλιση της αυθεντικότητας και γνησιότητάς των βασικών τύπων ελληνικού ελαιολάδου μέσω της δημιουργίας ενός προφίλ χαρακτηριστικών για κάθε ελαιόλαδο με βάση τη γεωγραφική και βοτανική του προέλευση.

Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου προφίλ εκτιμάται ότι ο έλεγχος των προϊόντων ελαιόλαδου ως προς την αυθεντικότητα και την ποιότητά τους θα είναι πιο εύκολος και αποτελεσματικός.

Όσοι από τους παραγωγούς του ΑΣ Συκολόγου επιθυμούν να στείλουν δείγματα ελαιολάδου για ανάλυση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι μονοποικιλιακό και πιο συγκεκριμένα από την ποικιλία κορωνέικη.
Το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml
Το δείγμα θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτόκολλο δειγματοληψίας το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ
Οι αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν στα εξής χαρακτηριστικά: Οξύτητα, Υπεροξείδια, Σταθερά Κ, Δείκτης διάθλασης και Προφίλ λιπαρών οξέων
Ο παραγωγός επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής του δείγματος.
Tα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης θα σταλούν στον παραγωγό από το ινστιτούτο Prolepsis.

Το πρόγραμμα QuaAuthentic_GR υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους και σε αυτό συμμετέχουν το Ινστιτούτο Prolepsis, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ και ο ΣΕΒΙΤΕΛ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κούβαρη στο Ινστιτούτο Prolepsis τηλ. 2106255700.

 

  10 December, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ