Οι νέοι μέτοχοι της Παγκρήτιας θέλουν να αλλάξουν τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης με την Χανίων

https://www.bankingnews.gr/  14 November, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ
Οι νέοι μέτοχοι της Παγκρήτιας θέλουν να αλλάξουν τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης με την Χανίων


Το σχέδιο της Thrivest Holding είναι το 2024 να εντάξει την Παγκρήτια τράπεζα στο ελληνικό χρηματιστήριο ένας στόχος δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος ωστόσο το 2023 θα πρέπει να γίνουν πολλά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης

Έντονο προβληματισμό στον Αλέξανδρο Εξάρχου της ομάδας των εφοπλιστών που συμμετείχε με 65 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της εταιρίας Thrivest Holding δημιούργησε η παρουσίαση των όρων της συμφωνίας συγχώνευσης της Παγκρήτιας τράπεζας με την Συνεταιριστική Χανίων αφού από την παρουσίαση που έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία της Παγκρήτιας, παρουσία νομικών συμβούλων και στελεχών από το οικονομικό επιτελείο της τράπεζας φαίνεται ότι αρκετά σημεία της συμφωνίας δεν είναι προς το συμφέρον της Παγκρήτιας.
Ο νέος μέτοχος της έχει εκφράσει την πλήρη στήριξη στην αναπτυξιακή προοπτική της τράπεζας και θα εστιάσει στα στελέχη της HSBC που αναμένεται να συγχωνευθεί με την Παγκρήτια έως τον Μάρτιο του 2023…

Τι συμβαίνει με την Χανίων;

Η Παγκρήτια τράπεζα με ενεργητικό 2,7 δισεκ. και 85 εκατ κεφάλαια πριν την αύξηση και 182 εκατ μετά την αύξηση κεφαλαίου και 1,07 δισεκ. NPEs είχε συμφωνήσει να απορροφήσει την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων που διαθέτει 668 εκατ ενεργητικό και 44 εκατ ίδια κεφάλαια.
Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε η συγχώνευση και με την HSBC Ελλάδος που έχει ενεργητικό 1,78 δισεκ και 1,68 δισεκ. καταθέσεις.
Στην Παγκρήτια θα προσφέρει η HSBC περίπου 100 εκατ κεφάλαια λόγω αρνητικού goodwill που μεταφέρεται στον αγοραστή και περίπου 140 εκατ προβλέψεις για δάνεια και άλλες επισφάλειες…

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα τα οποία ωστόσο δεν ήταν τέτοιας υφής που θα την οδηγούσαν σε εξυγίανση – resolution.
Να σημειωθεί ότι με όρους stress tests με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2021 η Χανίων εμφάνιζε κεφαλαιακό έλλειμμα 9 εκατ και η Παγκρήτια σχεδόν 65 με 70 εκατ.
Όταν συμφωνήθηκε η σχέση ανταλλαγής με συμβούλους της Deloitte και την Grand Thornton δεν είχε προχωρήσει η αύξηση κεφαλαίου της Παγκρήτιας που ήταν απαραίτητη…
Με βάση τις παραδοχές της συμφωνίας η Χανίων θα αντιπροσώπευε το 18% της νέας τράπεζας… αφού δεν θα απορροφόταν το σύνολο της Χανίων.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου όμως της Παγκρήτιας τα δεδομένα άλλαξαν προφανώς η Παγκρήτια ενισχύθηκε…
Ωστόσο οι όροι της συγχώνευσης με την Χανίων ίσως να εκπορεύονται και από την επιθυμία ορισμένων στελεχών να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του νέου σχήματος επισκιάζοντας τα στελέχη της Χανίων.
Οι νέοι μέτοχοι της Thrivest Holding θα πρέπει να διορίσουν νέα διοίκηση στο υπό συγχώνευση σχήμα αξιοποιώντας τα στελέχη της HSBC και ίσως και στελέχη της αγοράς με στόχο να ελέγξουν πλήρως την τράπεζα.

Το πρώτο ρόλο και λόγο στην Παγκρήτια μετά την αύξηση κεφαλαίου τον έχει ο βασικός μέτοχος η Thrivest Holding των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου και μόνο ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 33% θα λάβει τις τελικές αποφάσεις…
Η Παγκρήτια τράπεζα διασφαλίζει το μέλλον της με τα 65 εκατ της Thrivest Holding κοινώς η Παγκρήτια τράπεζα διασώθηκε λόγω των εφοπλιστών αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα ώστε η τράπεζα να ολοκληρώσει την εξυγίανση της μόνο η απορρόφηση της HSBC δεν επαρκεί… είναι ένα ουσιώδες βήμα αλλά απαιτούνται και άλλες ενέργειες…
Είναι βέβαιο ότι η Thrivest Holding έχει πλάνα αναδιάρθρωσης και σχέδια εξυγίανσης και σίγουρα δεν υπάρχουν στα σχέδια… συγχώνευση με την Attica bank… σε δύο χρόνια πολλά είναι πιθανά αλλά όχι στο σήμερα…
Στην παρούσα φάση η Attica bank θα ήταν σενάριο καταστροφής για την Παγκρήτια τράπεζα…
Το σχέδιο της Thrivest Holding είναι το 2024 να εντάξει την Παγκρήτια στο ελληνικό χρηματιστήριο ένας στόχος δύσκολος αλλά όχι ανέφικτος ωστόσο το 2023 θα πρέπει να γίνουν πολλά προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και στρατηγικής ανάπτυξης της Παγκρήτιας τράπεζας που θα έχει ενεργητικό 5,2 δισεκ. ευρώ.
Η Thrivest Holding έχει σχέδιο που θα υλοποιηθεί…

 

https://www.bankingnews.gr/  14 November, 2022 ΑΡΘΡΑΓΝΩΜΕΣ