Όλα έτοιμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

  09 June, 2020 ΑΡΘΡΑ
Όλα έτοιμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Σε τροχιά υλοποίησης περνά ένα όραμα δεκαετιών

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό έργο. Η Κρήτη, όπως η συντριπτική πλειοψηφία της νησιωτικής χώρας, παραμένει ενεργειακά απομονωμένη. Αν αναλογιστεί κανείς, βέβαια, την έκταση του νησιού, τον πληθυσμό του και τη συνεισφορά του στον παραγωγικό και τουριστικό τομέα, καταλαβαίνει άμεσα, ότι η ηλεκτρική ανεπάρκεια του αποτελεί τροχοπέδη ανάπτυξης.

Με αφορμή την υπογραφή, το μεσημέρι της Τετάρτης, των συμβάσεων μεταξύ ΑΔΜΗΕ, ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection και αναδόχων εταιρειών, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, ο ΑΔΜΗΕ έδωσε στην δημοσιότητα τα στοιχεία του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023..

Αναλυτικά αναφέρει:

Γενικές πληροφορίες 

Το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής αποτελεί το ένα από τα δύο τμήματα της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα έργα διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος παγκοσμίως, σχεδιασμένο στη βάση των αυστηρότερων προτύπων. 

Αναπτυξιακές προοπτικές 

Ουσιαστικά, με την υλοποίηση του έργου  της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης  Κρήτης- Αττικής, το νησί απαλλάσσεται από την ενεργειακή απομόνωση εξασφαλίζοντας τον ενεργειακό του εφοδιασμό και βάζοντας stop στην εξάρτησή του από τους Αυτόνομους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής. Η απελευθέρωση αυτή αποτελεί βασικό κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων, καθώς το όποιο αναπτυξιακό και στρατηγικό πλάνο θα διαθέτει πλέον όλες τις προοπτικές υλοποίησης. 
Παράλληλα, το έργο φέρνει στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη τόσο της Ευρώπης, όσο και της ευρύτερης νοτιοανατολικής Μεσογείου την Κρήτη, δημιουργώντας σημαντικά πλεονεκτήματα για την τοπική οικονομία.  Επί της ουσίας, απελευθερώνει όλες εκείνες τις δυναμικές συνθήκες, που θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης της  οικονομίας του νησιού. 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 1 δις. ευρώ και  αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα  αναπτυξιακά projects διεθνώς, που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Εκτός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του αξίας, το έργο επιφέρει άμεσα και ορατά αποτελέσματα και σε επίπεδο απασχόλησής ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα κατασκευής του αναμένεται να  δημιουργηθούν 300 νέες θέσεις εργασίας ενισχύοντας σημαντικά την τοπική απασχόληση.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες 

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική  αποτελεί και το έναυσμα υλοποίησης έργων ΑΠΕ στο νησί. Η διασύνδεση δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι: 

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής συμβάλει με 600MW δυναμικότητα ΑΠΕ από το 2030 και μετά.
Ενώ σε συνδυασμό με τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αναμένεται να δημιουργήσουν συνολική δυναμικότητα ΑΠΕ περί τα 870ΜV.

Πολλαπλασιαστικά Οφέλη 

Η Διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική χαρακτηρίζεται ως ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος έργο:

για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού του νησιού
τη βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτροδότησής του
τη μείωση του κόστους παραγωγής 
και την επακόλουθη μείωση των χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι καταναλωτές όλης της χώρας μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. 

Πιο συγκεκριμένα, 

Με την υλοποίηση του εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του δικτύου της Κρήτης και συνακόλουθα αναπτύσσονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας του νησιού. 
Την ίδια στιγμή, άμεσα ωφελούμενο από το έργο είναι και το σύνολο καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, οι οποίοι καταβάλουν ετησίως 400εκ. ευρώ για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ), ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος ηλεκτροδότησης της Κρήτης από τους τρεις ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ.
Το έργο συντελεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα τρία εργοστάσια ΑΗΣ στην Κρήτη. Μειώνεται δε κατά 60% των εκποµπών CO2 από το σβήσιμο των «βρώµικων» εργοστασίων (μείωση κατά 500.000 τόνους CO2 από το 2023).
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία  με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς με σκοπό την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων προκειμένου να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών, με συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Συστήματος και εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.
Το συνολικό μήκος των καλωδίων διασύνδεσης της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας ανέρχεται στα 380 χλμ. και έχει σχεδιαστεί στην υψηλότερη τάση αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα στα 500 kV. 
Μάλιστα, φέρει ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα του. Η υποβρύχια διασύνδεση συναγωνίζεται σε καινοτομία κορυφαία διεθνή έργα, χρησιμοποιώντας υπόγειες γραμμές μεταφοράς  με σκοπό τη μηδενική οπτική όχληση και  κατασκευάζοντας έναν υπερσύγχρονο Σταθμό Μετατροπής. 
Όσον αφορά δε στο βάθος πόντισης των καλωδίων, αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με το μέγιστο βάθος πόντισης να ανέρχεται στα 1.300 μέτρα. 
Η Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής περιλαμβάνεται στο «top 5» των πιο καινοτόμων έργων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (DC) πανευρωπαϊκά, με το μεγαλύτερο βάθος πόντισης στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας  τάση 500 Kv DC και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία (Voltage SourceConverter- VSC).   

Καταληκτικά, το συνολικό έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητης αξίας αναπτυξιακό έργο, που δύναται προοδευτικά να διαφοροποιήσει την εικόνα του νησιού και το status quo του στην ευρύτερη περιοχή με το βλέμμα στραμμένο στην βιώσιμη  ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και με οφέλη που μοιράζονται δίκαια σε όλους.

 

  09 June, 2020 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα