Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού ρεμάτων σε Πιτσιδια και Μάταλα

  12 February, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού ρεμάτων σε Πιτσιδια και Μάταλα


Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί ρεμάτων κι επικίνδυνων 
σημείων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φαιστού. Στο πλαίσιο του γενικότερου 
σχεδίου που εκπονείται, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, οι 
καθαρισμοί σε επικίνδυνα σημεία τόσο στον οικισμό των Πιτσιδίων, όσο και στον οικισμό 
των Ματάλων. Ειδικότερα καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν στην κοίτη του ποταμού που 
διέρχεται από τον οικισμό των Ματάλων μήκους 3.200 μέτρων, καθώς και στα κάθετα 
τμήματα της κοίτης έως και την παραλία των Ματάλων. Αντίστοιχα καθαρισμοί 
πραγματοποιήθηκαν και στο ρέμα των Πιτσιδίων σε μήκος περίπου 300 μέτρων.  
Οι εργολαβίες πραγματοποιηθήκαν με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης 
και την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, την οποία και η δημοτική αρχή, αλλά και η 
κοινότητα Πιτσιδίων – Ματάλων ευχαριστούν θερμά.  
Οι καθαρισμοί έρχονται να προστεθούν στο γενικότερο σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας και Ασφάλειας που εφαρμόζει ο Δήμος Φαιστού, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες κινδύνου από κάποια μεγάλη θεομηνία, αλλά και να 
υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα απορροής των όμβριων υδάτων, ειδικότερα σε 
σημεία και περιοχές που υπάρχουν οικισμοί.   
 

 

  12 February, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ