ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης των αγροτών

  08 October, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τους ελέγχους τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης των αγροτών

Διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα γίνονται οι έλεγχοι για τις Ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης των γεωργών για το 2022 δίνει με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ .

Αναλυτικά, ο Οργανισμός επισημαίνει τα εξής:

Στην προγραμματισμένη προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης θα συμπεριληφθούν τα αγροτεμάχια τα οποία κατά τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης και μετά από τις πιθανές διορθώσεις, έχουν προσδιοριστεί ως «πράσινα», δηλαδή επιβεβαιώνεται η δηλούμενη καλλιέργεια σε αυτά. Τα υπόλοιπα αγροτεμάχια, για τα οποία δεν υπάρχει επιβεβαίωση των απαιτούμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας ανά καθεστώς ενίσχυσης, θα δεσμευτούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή, χωρίς να προκαλέσουν μειώσεις / κυρώσεις και θα υπάρξει εκ νέου έλεγχος και, αν καταστεί αναγκαίο, σχετική ειδοποίηση για πιθανές διορθώσεις.
Όσον αφορά στις διορθώσεις που πραγματοποιούνται, σας ενημερώνουμε ότι το Σύστημα θα κλείσει προσωρινά για διορθώσεις στις 08/10 λόγω της αναγκαιότητας διακοπής εισαγωγής νέων στοιχείων για τις προγραμματισμένες εργασίες της προκαταβολής. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Για τα δεσμευμένα αγροτεμάχια θα εξακολουθούν να δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές, αν απαιτηθεί θα σταλούν εκ νέου ειδοποιήσεις και πιθανά θα ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία προκειμένου να εξαχθεί το ορθότερο για το συμφέρον του γεωργού πόρισμα. Όσες αλλαγές δεν ληφθούν υπόψιν κατά την προκαταβολή αλλά και όσες πραγματοποιηθούν εκ των υστέρων, θα ληφθούν υπόψη στην προγραμματισμένη εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης (Δεκέμβριος 2022).

Οι έλεγχοι

Όσον αφορά στους ελέγχους που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο του monitoring στο πλαίσιο της υποβολής της ΕΑΕ 2022, καθώς και τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες για τις οποίες έχουν σταλεί ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  ο Οργανισμός αναφέρει τα εξής:

Ο έλεγχος με τη μέθοδο του monitoring έχει ως σκοπό την διεπαφή με τον γεωργό με σκοπό την διόρθωση από μέρους του πιθανών σφαλμάτων και άρα των λιγότερων δυνατών κυρώσεων. Για το λόγο αυτό στάλθηκαν και συνεχίζουν να στέλνονται οι ειδοποιήσεις πιθανών σφαλμάτων.
Βάσει των Κοινοτικών Κανονισμών, δεν δύναται να γίνουν περαιτέρω διορθώσεις ανά αγροτεμάχιο μετά την πρώτη πληρωμή του

 

  08 October, 2022 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα