Παιδεία: Τι αλλάζει στα ΑΕΙ με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως

  29 March, 2022 ΑΡΘΡΑ
Παιδεία: Τι αλλάζει στα ΑΕΙ με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως

Mισό….νομοσχέδιο παρουσίασε την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο η Νίκη Κεραμέως το οποίο αφορά στην «ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία». Διατάξεις οι οποίες έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως οι πρυτανικές εκλογές, η τοποθέτηση manager στα ΑΕΙ, τα Συμβούλια διοίκησης κ.α δεν παρουσιάστηκαν καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν πάρει το «πράσινο φως» από τον πρωθυπουργό. Η δικαιολογία πάντως, που προβάλλει το υπουργείο Παιδείας είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η επεξεργασία των συγκεκριμένων διατάξεων και γι΄ αυτό δεν τέθηκαν προς ενημέρωση του υπουργικού Συμβουλίου.

 Οι πανεπιστημιακοί έχουν ταχθεί κατά αυτών των διατάξεων και μάλιστα καταγγέλλουν μεθοδεύσεις για τις αλλαγές που έρχονται στον τρόπο εκλογής των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ, ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει το συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) «το υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει μια απαράδεκτη τακτική και κάνει αποσπασματική νομοθέτηση. Μάλιστα επί δυόμιση χρόνια νομοθετεί χωρίς διαβούλευση και αποσπασματικά, αντί να εισάγει ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο, όπως προγραμματικά είχε εξαγγείλει».

Έτσι στο υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκαν μόνο τέσσερις άξονες:

Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ,
Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ,
Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία και
Εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ.

Ειδικότερα, ο πρώτος άξονας που αφορά στην αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως:

κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων
εσωτερικό «Erasmus»
επαγγελματικά μεταπτυχιακά
ενίσχυση της πρακτικής άσκησης
βιομηχανικά διδακτορικά
πλαίσιο για την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό
σύγχρονο, αξιοκρατικό σύστημα εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών.

 Ο δεύτερος άξονας που αφορά στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των ΑΕΙ στοχεύει στην αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, και περιλαμβάνει εκτός από Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό ενδεικτικά:

Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και σύστημα στοχοθεσίας
Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Σχέδιο Αειφορίας και Ανάπτυξης
Σχέδιο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Την απελευθέρωση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες.

Ο τρίτος άξονας που αφορά στην προώθηση της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενδεικτικά μέσω θέσπισης πληρέστερου πλαισίου για:

start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων (incubators/pre-incubators)
την παροχή υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια προς πολίτες/φορείς
τη δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων
θερινά / χειμερινά προγράμματα σπουδών και την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης συνεργασιών. Ο τέταρτος άξονας που αφορά στον εκσυγχρονισμό του ΔΟΑΤΑΠ θεσπίζει ένα ταχύ και ευέλικτο πλαίσιο για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

  29 March, 2022 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα