Εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

  01 March, 2021 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Παράταση για την πληρωμή στα τέλη κυκλοφορίας έδωσε το υπουργείο Οικονομικών μέχρι σήμερα 1η Μαρτίου 2021. 

Το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων, ανακοίνωσε ότι παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021. 

Πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

  01 March, 2021 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ