Ποιες συντάξεις πληρώνονται σήμερα

  30 July, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Ποιες συντάξεις πληρώνονται σήμερα

Σήμερα, 30 Ιουλίου θα καταλάβουν τη σύνταξη Αυγούστου πολλοί συνταξιούχοι από τα ασφαλιστικά ταμεία τους.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο, το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη, 30 Ιουλίου στους δικαιούχους. 

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος στους δικαιούχους.

 

  30 July, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ