Ποιοι μπορούν να σβήσουν το «χαράτσι»

mesaralive.gr  25 April, 2015 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Ποιοι μπορούν να σβήσουν το «χαράτσι»

Τη δυνατότητα να «σβήσουν» ποσό από το χαράτσι της ΔΕΗ του 2013 που τους χρεώθηκε κατά λάθος δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε ιδιοκτήτες ακινήτων που καλούνται να καταβάλουν ολόκληρο τον φόρο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι συνιδιοκτήτες.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι στους οποίους έχει χρεωθεί όλο το «χαράτσι» οφείλουν να προσέλθoυν στην Εφορία και να προσκομίσουν στοιχεία για το ποιοι είναι οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες του ακινήτου και με αυτόν το τρόπο θα μπορούν να διαγράψουν το χρέος που τους έχει καταλογιστεί.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό ποσό της οφειλής βεβαιώθηκε στον έναν εκ των συνιδιοκτητών και ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο ακίνητο.

Τα έγγραφα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, «στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε ΕΕΤΑ είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σ' αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο ΑΦΜ ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο ΑΦΜ, καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό ΕΕΤΑ που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσκομισθεί το συμβόλαιο ή αντίγραφο αυτού, κατάσταση με την πλήρη καταγραφή των στοιχείων των συμβολαίων που αφορούν τους λοιπούς συνιδιοκτήτες (ο αριθμός, η ημερομηνία του, το όνομα του συμβολαιογράφου και, αν είναι εφικτό, και ο αριθμός εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο) καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του αληθούς των αναφερομένων σε αυτή».

Πηγή:ethnos.gr

 

mesaralive.gr  25 April, 2015 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα