Ρεύμα: Τι αλλάζει στους λογαριασμούς από 1η Οκτωβρίου

  13 June, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Ρεύμα: Τι αλλάζει στους λογαριασμούς από 1η Οκτωβρίου

Νέα δεδομένα φέρνει το τέλος των κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται πως τα έκτακτα μέτρα στήριξης για την ενέργεια στη χώρα μας εφαρμόζονται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Συνεπώς η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας επανέρχεται από την 1η Οκτωβρίου στην πρότερη κατάστασή της και στο πλαίσιο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ( ΡΑΑΕΥ) επιδιώκει να θέσει άμεσα σε εφαρμογή  κανόνες στους προμηθευτές προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή και διαφανή μετάβαση και να προστατέψει τους καταναλωτές από τις καταχρηστικές πρακτικές του παρελθόντος.

Δηλαδή οι καταναλωτές θα μπορούν από την 1η Οκτωβρίου να επιλέξουν τον έναν από τους 4 παρακάτω τρόπους τιμολόγησης.

Αναλυτικά:

Ο πρώτος τρόπος αφορά σε σταθερό τιμολόγιο
Ο δεύτερος τρόπος αφορά στο παλιό κυμαινόμενο τιμολόγιο με ρήτρα αναπροσαρμογής
Ο τρίτος τρόπος αφορά στο νέο κυμαινόμενο τιμολόγιο η τιμή του οποίου θα γνωστοποιείται την 1η κάθε μήνα για το μήνα που αρχίζει.
Και ο τέταρτος τρόπος αφορά στη δυναμική τιμολόγηση. Αυτήν την επιλέγουν οι  καταναλωτές που έχουν ψηφιακούς μετρητές.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν για τα τιμολόγια μεταξύ άλλων τα εξής:

Με τα δύο κυμαινόμενα τιμολόγια  το ένα με ρήτρα και το άλλο με γνωστοποίηση τιμής στην αρχή του μήνα) οι πολίτες θα μπορούν έχουν χαμηλότερες τιμές όταν οι τιμές χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο παραμείνουν σταθερές ή πτωτικές. Ωστόσο όσοι επιλέξουν τα τιμολόγια αυτά ενδέχεται να δουν σημαντικές αυξήσεις  όταν  θα ” τσιμπάει ” η   η χονδρεμπορική τιμή.

Το σταθερό τιμολόγιο. Αυτό  δεν ενέχει ρίσκο στην περίπτωση αύξηση των τιμών ενέργειας, ωστόσο θα είναι  πιο ακριβό και δεν θα συμφέρει   όταν οι τιμές θα  κινούνται σε σταθερή πορεία ή πτωτική..

Τα τιμολόγια

Η ΡΑΑΕΥ επαναφέρει στη δημόσια διαβούλευση που γίνεται έως τις 19 Ιουλίου στις 12 μ.μ. τους τέσσερις τύπους τιμολογίων που ίσχυαν πριν από τα έκτακτα μέτρα και είχαν εγκριθεί με απόφασή της.

Ειδικότερα προτείνει:

Προϊόντα Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης: Πρόκειται για προϊόντα τα οποία προσφέρουν μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης προμήθειας.
Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με ανακοίνωση τιμής την 1η κάθε μήνα: Πρόκειται για προϊόντα που  παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται πριν από την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της σύμβασης προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς, οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν από την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα).
Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης με ανακοίνωση τιμής μετά τον μήνα εφαρμογής: Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παρέχονται με κυμαινόμενη τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της σύμβασης προμήθειας, η οποία δημοσιοποιείται μετά την έναρξη του μήνα στον οποίο αφορά και προκύπτει από υπολογιστικό τύπο (συνάρτηση) ο οποίος περιγράφεται στους όρους της σύμβασης προμήθειας και συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι δεν εκκαθαρίζονται πριν από την έναρξη του μήνα τιμολόγησης (της 1ης μέρας κάθε μήνα). Οι δείκτες της χονδρεμπορικής θα πρέπει να εκκαθαρίζονται μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα ν+2 προκειμένου να ανακοινώνεται η τελική τιμή προμήθειας λιανικής. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του προμηθευτή το αργότερο έως και δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους. Πρακτικές επαναληπτικής έκδοσης λογαριασμών για την ίδια περίοδο (έναντι ή εκκαθαριστικών), διορθωτικών ή απολογιστικών, θεωρούνται καταχρηστικές.
Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης: Πρόκειται για προϊόντα τα οποία προσφέρουν κυμαινόμενη τιμή προμήθειας και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.

Τι θα ισχύσει για το «πέναλτι»

Και  μετά την 1η Οκτωβρίου οι καταναλωτές θα έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή και η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή δεν θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους Οικιακούς Πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ.

Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών

Επίσης επισημαίνεται πως η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Ιουλίου  στις 12 μμ τις υποχρεώσεις των προμηθευτών έναντι των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων που θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου με την επαναφορά των τεσσάρων τύπων τιμολογίων.

Σημειώνεται πως τα τιμολόγια αυτά εφαρμόζονταν και πριν από την 1η Αυγούστου 2022. Οι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν ελεύθερα προμηθευτή, χωρίς να έχουν κάποια  οικονομική επιβάρυνση. Θεωρείται καταχρηστική κάθε επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης σε πρόγραμμα κυμαινόμενης τιμολόγησης.

Η προμήθεια ρεύματος γίνεται μόνο μετά τη σύναψη σύμβασης και οποιαδήποτε μετάπτωση των καταναλωτών σε άλλο προϊόν από αυτό που είχε στην προηγούμενη σύμβασή του. Αυτό προϋποθέτει τη συναίνεσή του που αποτυπώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας.

Ωστόσο εάν μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων αναβιώσουν οι όροι των συμβάσεων προμήθειας που βρίσκονταν σε αναστολή χωρίς να γίνει κάποια  τροποποίηση αυτών ή οποιουδήποτε άλλου όρου,  τότε οι προμηθευτές δεν είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Και αυτό επειδή αυτοί θα τιμολογούνται με τον ίδιο τρόπο που τιμολογούνταν και πριν  θεσπιστούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης για την ενέργεια.

Επίσης εάν με τη λήξη των έκτακτων μέτρων ο πελάτης παραμένει συμβεβλημένος σε προϊόν που φέρει την ίδια ονομασία αλλά οι όροι έχουν αλλάξει,  τότε οι προμηθευτές θα πρέπει να προγνωστοποιούν με ατομική και διαφανή ενημέρωση μέσω διακριτής επιστολής προς τον καταναλωτή 60 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος, δηλαδή  μέχρι τις  31 Ιουλίου 2023.  Διευκρινίζεται δε πως δεν θεωρείται σύννομη επιστολή μέσω του λογαριασμού.

Η Αρχή ενημερώνει ότι θα ελέγξει τις συμβάσεις και εάν αυτές δεν είναι συμβατές,  τότε δεν θα αναρτά τα προγράμματά τους στην ιστοσελίδα της.

Επίσης, επισημαίνει ότι τα τιμολόγια που ήταν κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων δεν δύναται να συνεχιστούν υπό την ίδια μορφή από την 1η Οκτωβρίου 2023,   καθώς γι’ αυτά οι καταναλωτές δεν έχουν πληροφόρηση για τις παραμέτρους βάσει των οποίων διαμορφώνεται η τιμή.

Ανακοίνωση τιμών στην ιστοσελίδα της Αρχής, στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών καθώς και στην ιστοσελίδα e.katanalotis.gr

Οι Προμηθευτές οφείλουν να αποστέλλουν στην Αρχή την 1η ημέρα εκάστου μήνα και τις χρεώσεις και μεθοδολογίες αυτών. Η Αρχή ακολούθως θα προβαίνει στην ανάρτηση συγκεντρωτικού πίνακα στην ιστοσελίδα της προκειμένου οι καταναλωτές να δύνανται να έχουν ευχερή πρόσβαση στη σχετική πληροφορία, να επαληθεύουν τις χρεώσεις τους και να προβαίνουν στις βέλτιστες επιλογές κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, προς εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους.

Διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση της Αρχής θα περιλαμβάνει για τους δύο (2) πρώτους τύπους προϊόντων τις χρεώσεις ως τελικές τιμές καταναλωτή ενώ για του δύο (2) τελευταίους τύπους προϊόντων μόνο μεθοδολογίες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές και οι μεθοδολογίες των προϊόντων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας αναρτώνται και στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της Αρχής (energycost.gr).

Βάσει των ανωτέρω, η διαδικασία ανάρτησης των τιμών/μεθοδολογιών στην ιστοσελίδα της Αρχής είναι η ακόλουθη:

α) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τις τιμές/μεθοδολογίες των προϊόντων που θα είναι ενεργά κατά τον μήνα τιμολόγησης μέχρι τις 16.00 της 1ης ημέρας του. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας οι Προμηθευτές οφείλουν να κοινοποιούν στη ΡΑΑΕΥ τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης προμήθειας οι οποίοι τελούν σε εναρμόνιση με τις παρατηρήσεις της Αρχής.

β) Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τις τιμές/μεθοδολογίες των προϊόντων που θα είναι ενεργά κατά τον μήνα τιμολόγησης μέχρι τις 16.00 της 1ης ημέρας του. Για κάθε προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να είναι αναρτημένοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της σύμβασης προμήθειας.

γ) Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θα καταγράφει τα προϊόντα καθώς και τις τιμές/μεθοδολογίες αυτών και θα προβαίνει σε σχετική Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της. Στην περίπτωση κατά την οποία οι τιμές δεν έχουν κοινοποιηθεί στη ΡΑΑΕΥ και δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προμηθευτή μαζί με τους όρους της σύμβασης, το προϊόν θα αποκλείεται από την ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ, από το Εργαλείο Σύγκρισης από την ανακοίνωση της ιστοσελίδας https://e-katanalotis.gov.gr/εφόσον καθώς και από το νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΑΕΥ.

δ) Καθώς οι τιμές των προϊόντων της κατηγορίας Β προκύπτουν από εφαρμογή των όρων της Σύμβασης Προμήθειας, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν δύνανται να τροποποιούν τις τιμές τους για τον επόμενο μήνα μετά την υπό το στοιχείο 1 κοινοποίηση αυτών στη ΡΑΑΕΥ, δηλαδή μετά τις 16.00 της 1ης ημέρας εκάστου μήνα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή καλεί τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ακολουθήσουν απαρεγκλίτως τα ρυθμιστικά μέτρα, η τήρηση των οποίων θα αποβεί προς όφελος όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των ίδιων των Προμηθευτών καθώς και της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολό της.

 

Δείτε επίσης

Σχετικά άρθρα

  13 June, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα