” Σαφάρι” της εφορίας για τα αδήλωτα ακίνητα

  04 September, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
” Σαφάρι” της εφορίας για τα αδήλωτα ακίνητα

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Νέο “ σαφάρι” ελέγχων για να εντοπίσουν τα ακίνητα που δεν δηλώθηκαν στα έντυπα Ε9 αλλά τις καταπατημένες εκτάσεις του Δημοσίου θα ξεκινήσουν η εφορία και οι κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου αμέσως με την ολοκλήρωση της επέκτασης του Κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται οι έλεγχοι αυτοί θα είναι ηλεκτρονικοί και αυτόματοι σε ότι αφορά στα δηλωθέντα ακίνητα από τους φορολογούμενους ενώ επαναληπτικοί έλεγχοι θα γίνουν για ενδεχόμενες καταπατημένες εκτάσεις.

Τα πρόστιμα

Όσοι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο ακίνητη περιουσία μικρότερη από αυτήν που έχουν δηλώσει στην εφορία, τότε μπορούν να υποβάλλουν νέα Ε9 και να δηλώσουν τα ακίνητά τους, όπως αυτά δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι δεν θα αποφύγουν τα πρόστιμα εάν πριν την οικειοθελή δήλωση, τους προλάβουν οι διασταυρώσεις της εφορίας.

Οι έλεγχοι

Το πλαίσιο της διασύνδεσης του taxisnet με το Εθνικό Κτηματολόγιο προβλέπει τα εξής

-Τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων αφορά στην παροχή αμοιβαίας δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούν για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων ακινήτων, εγγραπτέων δικαιωμάτων και δικαιούχων.

-Την ανταλλαγή μεταξύ των φορέων των στοιχείων και των δεδομένων που συλλέγουν και τηρούν, δύναται να επιτυγχάνεται τεχνικά με δύο εναλλακτικούς τρόπους και συγκεκριμένα τη μαζική αποθήκευση και διακίνησή τους με ψηφιακά μέσα μεταφοράς και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.

-Τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι δύο φορείς δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.

-Η διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων διέπεται από την αρχή της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

 

  04 September, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ