Σχολεία: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις σε Λύκεια, Γυμνάσια, ΕΠΑΛ - Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

  19 April, 2024 ΑΡΘΡΑ
Σχολεία: Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις σε Λύκεια, Γυμνάσια, ΕΠΑΛ - Πότε τελειώνουν τα μαθήματα

Το πρόγραμμα για τη λήξη των σχολικών μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες για τις προαγωγικές εξετάσεις καθώς και οι όροι προαγωγής και απόλυσης των μαθητών. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια θα λήξουν στις 29 Μαΐου, ενώ στα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ τα μαθήματα λήγουν στις 17 Μαΐου.

Λύκεια

Στα λύκεια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων ανακοινώνεται στους μαθητές τουλάχιστον 5 μέρες πρίν από τη λήξη των μαθημάτων. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης Ημερήσιων λυκείων θα γίνουν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν έως το αργότερο την Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων θα γίνουν από τη Δευτέρα 20 Μάιου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου . Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την Τετάρτη 29 Μαΐου. Όσοι μαθητές απουσιάσουν από τις εξετάσεις δικαιολογημένα θα υπάρχει ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου .

Το ίδιο θα ισχύει και για όσους δεν καταφέρουν να πιάσουν το Γενικό Μέσο Ορο. Τα αποτελέσματα των της ειδικής εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθούν μέχρι Τρίτη 25 Ιουνίου 2024. Όσον αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετράμηνου παραδίδονται στους γονείς και κηδεμόνες έως Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Ειδική εξεταστική περίοδος προβλέπεται στις αρχές Σεπτεμβρίου για όσους μαθητές απουσίασαν δικαιολογημένα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή δεν έπιασαν το ΓΜΟ.

Γυμνάσια

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια, Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως ανωτέρω, ορίζεται πρόγραμμα εξετάσεων και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των κατ' ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών. Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γυμνασίων της χώρας: Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται από τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024 έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, αα) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή αβ) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.[…] δ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 4, επαναλαμβάνει την τάξη».

Επαγγελματικά λύκεια

Η ημερομηνία λήξης μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ στους/στις μαθητές/τριες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Ημερήσιων και Εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

Πρώτη εξεταστική περίοδος

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους/τις μαθητές/τριες που απουσίαζαν δικαιολογημένα. Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου, πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

 

Δείτε επίσης

    Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Σχετικά άρθρα

  19 April, 2024 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα