Σεισμός: Οι χώροι καταφυγης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας

  28 September, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Σεισμός: Οι χώροι καταφυγης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στους Δήμους Φαιστού και Γόρτυνας

Αναλυτικά οι χώροι στους οποίους μπορούν να βρουν καταφύγιο οι κάτοικοι:

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΘΩΜΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΑ

Ι.Ν ΛΑΡΑΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΛΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ

Ι.Ν ΠΡΙΝΙΑ

Ι.Ν ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΩΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ

Ι.Ν ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ι.Ν ΑΓ.ΚΗΡΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΚΑΡΑ

ΑΙΘ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΝΕΣ

Ι.Ν ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΛΟΙ

Ι.Ν ΣΤΑΒΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΕΣ

Ι.Ν ΑΠΟΙΝΙ

Ι.Ν ΔΙΟΝΙΣΙ

Ι.Ν ΑΝΩ ΑΚΡΙΑ

Ι.Ν ΚΑΣΤΕΛΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΣΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΒΡΥΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

1ο-2ο-3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΜΠΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΛΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΣΕ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΑΙΔΑΚΙΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΥΦΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ-ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΟΥΤΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΡΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΑΡΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΡΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΡΙΖΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΟΝΙΟΥ

Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

1ο-2ο-3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΩΡΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΗΜΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΒΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΑΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΓΟΛΙΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙ

 

  28 September, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ