Σημαντικό: Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές του κοινωνικού μερίσματος

  04 February, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Σημαντικό: Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές του κοινωνικού μερίσματος

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 2019 θα πιστωθούν τα χρήματα του κοινωνικού μερίσματος της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου) στους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του κοινωνικού μερίσματος " koinonikomerisma.gr, " η πίστωση των Εγκεκριμένων Αιτήσεων της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019. Οι αιτήσεις εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: "Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση".

 

  04 February, 2019 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ