Στο ΔΣ Φαιστού οι μελέτες για την  διάβρωση των ακτών Καλαμακίου και Κομμού

mesaralive.gr  12 October, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Στο ΔΣ Φαιστού οι μελέτες για την  διάβρωση των ακτών Καλαμακίου και Κομμού

Φωτο: mesaralive.gr

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στα θέματα που θα συζητηθούν, είναι και η παραλαβή μελετών που αφορούν την ακτομηχανική διερεύνηση αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών Καλαμακίου και Κομμού. Δύο σημαντικά θέματα για το παραλιακό μέτωπο.

Συγκεκριμένα  τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

                      Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

Εισήγηση για παραλαβή μελέτης «Ακτομηχανική Διερεύνηση Αντιμετώπισης της Διάβρωσης Ακτής Καλαμακίου Δήμου Φαιστού».
Εισήγηση για παραλαβή μελέτης «Ακτομηχανική Διερεύνηση Αντιμετώπισης της Διάβρωσης Ακτής Κομμού Δήμου Φαιστού».
Καθιέρωση Κανονισμού Διαχείρισης Ακάλυπτων χώρων οι οποίοι εντάσσονται παρ. 1.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 του Δήμου Φαιστού.

 

                      Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 22.000,00 ευρώ του έργου με τίτλο «κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων» και με ΚΑ 2013ΕΠ00200010, ΣΑΕΠ 002 για την διάθεση πίστωσης 7ου υποέργου με τίτλο «Εξοπλισμός Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Φανερωμένης».
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.613,38 ευρώ του έργου με τίτλο «μελέτες ωρίμανσης έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με ΚΑ 2010ΕΠ40200009, ΣΑΕΠ 402 για την διάθεση πίστωσης 5ου υποέργου με τίτλο «έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικών στοιχείων της Μελέτης Διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών».
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.613,38 ευρώ του έργου με τίτλο «μελέτες ωρίμανσης έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και με ΚΑ 2010ΕΠ40200009, ΣΑΕΠ 402 για την διάθεση πίστωσης 6ου υποέργου με τίτλο «έλεγχος και επικαιροποίηση των γεωμετρικών και υδραυλικής επάρκειας διατομών της Μελέτης Διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου».

Αναπροσαρμογή ή μη του παραβόλου Τέλεσης Πολιτικών Γάμων – Επιβολή Τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων εκτός Δημοτικού Καταστήματος.
Δαπάνη διοργάνωσης και διεξαγωγής της 2ης ημερίδας για την ψυχική υγεία.

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

 

mesaralive.gr  12 October, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα