Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

mesaralive.gr  12 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

Φώτο: Mesaralive.gr

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 12-7-2016 και ώρα 20.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα στις Μοίρες το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φαιστού στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων Προτεραιότητας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Παραχώρηση γραφείων στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προτεραιότητας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Διακοπή υδροδότησης στα κολοκτέρ άρδευσης των γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των ορίων του ΤΟΕΒ ξηρικού αναδασμού Τυμπακίου.
 4. Έκφραση γνώμης επί της με αρ. 1/2016 απόφασης του Λιμενικού Ταμείου Φαιστού.
 5. Προμήθεια πινακίδων και μικροϋλικών για την πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου Κόκκινου Πύργου.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Τιτάκη-Λεονταράκη Ελένη

 1. Έγκριση Δίμηνης Σύμβασης Εργασίας Βοηθού Βρεφοκόμου Δ.Ε. για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
 2. Έγκριση – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Φαιστού.
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φαιστού στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» Α.Π. 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Δράση 9.ii.1. Κέντρα Κοινωνικότητας».
 • Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του υπό σύσταση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαιστού.
 • Ορισμός Επιτροπής καταλληλότητας και Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου.

                

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 1. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης περιόδου 2016.
 2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Φαιστού προκειμένου να έχει κανονικότητα η δαπάνη, ποσού ίσο των 3.419,79 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 23%) της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας, για το οικονομικό έτος 2014, στον Χαράλαμπο Γεωρ. Μπούζα.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Φαιστού από το αποθεματικό ποσού 50.000,00 ευρώ και εγγραφή στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑΕ 00.6726.0004 με τίτλο «Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Φαιστού».
 4. Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Φαιστού και τα Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2016.
 5. Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Μοιρών.
 6. Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου οχημάτων.
 7. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας πολιτικής προστασίας.
 8. Κατασκευή περίφραξης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δ.Ε. Μοιρών.
 9. Προμήθεια φωτοτυπικών & φαξ (προμήθεια μιας συσκευής τηλεομοιοτυπίας (fax) για το γραφείο Δημάρχου) για το οικονομικό έτος 2016.
 10. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το οικονομικό έτος 2016.
 11. Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης (προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης για τη σύνδεση δικτύου του ΤΟΕΒ Πόμπιας με υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Περίου) για το οικονομικό έτος 2016.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Γκιαουράκη-Ματθαιάκη Παρασκευή

 1. Υλοτόμηση δέντρου εντός οικισμού Αληθινής.   

         

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χαλκιαδάκης Ζαχαρίας

 1. Έγκριση παράτασης για 3 μήνες στο Γραμματέα του ΤΟΕΒ Β’ Ζώνης Μεσαράς (Πόμπια).

 

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΕΥΑ Φαιστού κ. Στυλιανάκης Εμμανουήλ           

 1. Έγκριση των όρων Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φαιστού και ΔΕΥΑ Φαιστού.

 

Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών

 

mesaralive.gr  12 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα