Το χρονοδιάγραμμα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

  21 August, 2019 ΑΡΘΡΑ
Το χρονοδιάγραμμα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι προσλήψεις θα γίνουν βάσει των τελευταίων – εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ – πινάκων κατάταξης, ήτοι των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019

Οι προσλήψεις αναπληρωτών θα διενεργηθούν βάσει των τελευταίων – εγκεκριμένων από το ΑΣΕΠ – πινάκων κατάταξης, ήτοι των πινάκων διδακτικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του ν. 4589/2019, ανακοίνωσαν σήμερα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και η υφυπουργός Σ. Ζαχαράκη.

“Με δεδομένο ότι οι πίνακες αυτοί έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου νομιμότητας, και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση από το ΑΣΕΠ νέων πινάκων κατάταξης του ν. 4589/2019, η ισχύς των εγκεκριμένων πινάκων θα παραταθεί, με σεβασμό στις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας” σημειώνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων έχει προγραμματιστεί ως εξής:

Α. 24 Αυγούστου: Έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης παράτασης ισχύος των εγκεκριμένων πινάκων 2018-2019 .

Β. Μέχρι 28 Αυγούστου:  Έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτιμήσεων.

Γ. Από 28 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου:  Υποβολή περιοχών προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ και για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δ. 3. Σεπτεμβρίου:  Καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ (3/9).

Ε.5 και 6 Σεπτεμβρίου: Διενέργεια προσλήψεων Αναπληρωτών.

Στο κοινό ανακοινωθέν η Ν. Κεραμέως και η Σ. Ζαχαράκη τονίζουν επίσης:

 Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, η προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές αποτέλεσαν από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πρωταρχικό στόχο και μέλημά μας.
Ως εκ τούτου:

1) Έχει ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση των προβλεπόμενων σχολικών βιβλίων στα σχολεία της χώρας.

2) Έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

  21 August, 2019 ΑΡΘΡΑ