Το Γυμνάσιο Γέργερης ευχαριστεί...

  16 January, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Το Γυμνάσιο Γέργερης ευχαριστεί...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


Το Γυμνάσιο Γέργερης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία επιτραπέζιου 
νερού «ΡΟΥΒΑΣ» για την πολύ ευγενική και σημαντική της δωρεά του 
ποσού των 2000 ευρώ καθώς και ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για 
τις ανάγκες του σχολείου μας. Τέτοιες ενέργειες εμπεριέχουν κοινωνική 
ευθύνη και ευαισθησία και θα πρέπει να αναδεικνύονται. 
    Ευχόμαστε στην εταιρεία «ΡΟΥΒΑΣ» ευημερία, πρόοδο και ανάπτυξη. 
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων 
Γυμνασίου Γέργερης 
 

 

  16 January, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ