Το νέο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων – Η πρόβλεψη για την αξιολόγηση και τα μπόνους

enikonomia.gr  17 May, 2022 ΑΡΘΡΑ
Το νέο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων – Η πρόβλεψη για την αξιολόγηση και τα μπόνους

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, τυποποιείται για πρώτη φορά σε εννιά κεντρικούς άξονες το πλαίσιο δεξιοτήτων Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, τυποποιείται για πρώτη φορά σε εννιά κεντρικούς άξονες το πλαίσιο δεξιοτήτων επί των οποίων θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα, στο νέο Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δεξιότητες: πολιτοκεντρικότητα, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, οργάνωση και προγραμματισμός, επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, επαγγελματισμός και ακεραιότητα, διαχείριση γνώσης και ηγετικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξειδίκευση της πολιτοκεντρικότητας, καθώς, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η εξυπηρέτηση του πολίτη θα έχει κομβικό ρόλο στο βαθμολόγιο του δημοσίου υπαλλήλου. Έτσι, ανάμεσα σε άλλα επί των οποίων θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

O προϊστάμενος θα κρίνει: α) το ειλικρινές και αυξημένο ενδιαφέρον του υπαλλήλου για τον πολίτη και την κατανόηση των αναγκών του, β) την εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα, ευγένεια και συνέπεια, γ) τη διευκόλυνση του πολίτη στις συναλλαγές και επαφές του με τη δημόσια διοίκηση, δ) την παροχή κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης στον πολίτη, ώστε η ικανοποίησή του να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Πέραν αυτών, θα αξιολογούνται και άλλες δεξιότητες, όπως η συνεχής προσπάθεια για αλληλοϋποστήριξη των υπαλλήλων με ηρεμία, ευγένεια και θετική διάθεση, χωρίς εντάσεις και διαπληκτισμούς, η ευελιξία και ανθεκτικότητα του υπαλλήλου στις αλλαγές, με αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων και έκτακτων συνθηκών στην εργασία, αλλά και η προσπάθεια προσέγγισης με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο των εργασιών και δραστηριοτήτων, για τις οποίες δεν υπάρχει έτοιμη ή προκαθορισμένη λύση.

«Υπάλληλος υψηλής απόδοσης»

Για πρώτη φορά, με το νομοσχέδιο εισάγεται στη δημόσια διοίκηση ο όρος του «υπαλλήλου υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων». Ο προϊστάμενος κάθε μονάδας -εφόσον κρίνει ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος επιδεικνύει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε μία ή περισσότερες από τις αξιολογούμενες δεξιότητες, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς έχει επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα θεματικά πεδία- θα μπορεί να συντάσσει συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη κρίση του.

Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρξει η σύσταση μιας ειδικής διαδικασίας που θα αναδείξει υπαλλήλους υψηλών δυνατοτήτων, οι οποίοι πιθανότατα θα προτάσσονται για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου συμπεριελήφθησαν τελικά και οι πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις για το μπόνους (κίνητρο επίτευξης στόχων), το οποίο για αρκετούς από τους δικαιούχους θα ισοδυναμεί με 13ο μισθό.

Με βάση τις κατηγορίες που αναφέρονται στο κείμενο, ως δικαιούχοι οι οποίοι θα μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη ορίζονται: α) οι πολιτικοί υπάλληλοι και το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των ετήσιων σχεδίων δράσης των υπουργείων, β) δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γ) οι πολιτικοί υπάλληλοι και το ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και λοιπών υπηρεσιών και φορέων που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών.

 

enikonomia.gr  17 May, 2022 ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα