«Τουρισμός για Όλους»:  Πότε θα γίνει η κλήρωση για τα voucher διακοπών έως και 400 ευρώ

  11 April, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
«Τουρισμός για Όλους»:  Πότε θα γίνει η κλήρωση για τα voucher διακοπών έως και 400 ευρώ

Πριν από το Πάσχα και εντός του δευτέρου δεκαπενθήμερου του Απριλίου υπολογίζεται πως θα γίνει η κλήρωση μέσω της οποίας θα προκύψουν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων του εκπτωτικού κουπονιού (voucher) αξίας ως και 400 ευρώ του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους».

Όσοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσουν το «κουπόνι», θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βάσει των στοιχείων που δήλωσαν κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Όσοι επιλεγούν και δουν τα ονόματά τους στους οριστικούς πίνακες δικαιούχων μετά από την κλήρωση, θα μπορούν να εκδώσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα με το ποσό που τους αναλογεί. Αυτή θα μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία.

Πόσοι υπέβαλλαν αίτηση

Βάσει των στοιχείων της πλατφόρμας ο αριθμός των αιτήσεων για εκπτωτικό κουπόνι διακοπών ανήλθε σε 972.893. Από αυτές το 78,2% αφορά δικαιούχους που θα συμμετέχουν στην κλήρωση για επιδότηση 200 ευρώ, το 3% αφορούν περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία από 67% και άνω που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν διπλάσιο ποσό δηλαδή 400 ευρώ (προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη συνοδού ατόμου) και το 18,8% αφορά ευάλωτες ομάδες: έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης και πολίτες άγαμους ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση για να λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα αξίας 300 ευρώ.

Ποια είναι τα ποσά των εκπτωτικών «κουπονιών»

Υπενθυμίζεται πως μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική ενίσχυση ως εξής:

Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια,
Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει  τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022.

– Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31.12.2024.

Η χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή, είτε σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes – MCC) που αναρτώνται στην σελίδα της Δράσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΚτΠ ΜΑΕ, είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε εκτός ψηφιακής πλατφόρμας.

 

  11 April, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ