Υγεία: Η άσκηση φάρμακο κατά πνευμονίας και γρίπης

  27 November, 2023 ΥΓΕΙΑEY ZHNΑΡΘΡΑ
Υγεία: Η άσκηση φάρμακο κατά πνευμονίας και γρίπης

Η τακτική αερόβια άσκηση, ευρέως γνωστή ως «cardio», συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από γρίπη ή πνευμονία, ακόμη και σε εβδομαδιαία επίπεδα χρόνου χαμηλότερα από τα συνιστώμενα, αποκάλυψε αμερικανική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «British Journal of Sports Medicine».

Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο οι επιδράσεις της άσκησης γίνονται δυνητικά επιβλαβείς, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Η μελέτη και τα ευρήματα των επιστημόνων

Για τους ενήλικες, ο ΠΟΥ συνιστά τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έντασης αερόβια άσκηση ή 75 λεπτά έντονης (ή έναν ισοδύναμο συνδυασμό) και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης μέτριας ή μεγαλύτερης έντασης τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Οι ερευνητές θέλησαν να ανακαλύψουν εάν τα συγκεκριμένα είδη και τα εν λόγω χρονικά πλαίσια σωματικής δραστηριότητας μπορεί να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από γρίπη ή πνευμονία.

Για τη μελέτη, εξέτασαν τις απαντήσεις 577.909 ενηλίκων σε διάστημα 20 ετών.

Ενδεικτικά, οι ερωτήσεις αφορούσαν πόσο συχνά περνούσαν 10 ή περισσότερα λεπτά σε αερόβιες δραστηριότητες μεγάλης, μικρής ή μέτριας έντασης και πόσο συχνά έκαναν δραστηριότητες μυϊκής ενδυνάμωσης.

Στη συνέχεια, κάθε άτομο κατηγοριοποιήθηκε ανάλογα με το κατά πόσο οι απαντήσεις του ταίριαζαν με τους συνιστώμενους εβδομαδιαίους στόχους άσκησης.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (50,5%) δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους που ορίζει ο ΠΟΥ εβδομαδιαίως.

Το ένα τρίτο (34%) ήταν ανενεργά άτομα και πάνω από τα τρία τέταρτα των ατόμων (78%) ανέφεραν λιγότερες από 2 εβδομαδιαίες προπονήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης περίπου 9 ετών, 81.431 συμμετέχοντες απεβίωσαν και οι 1516 από αυτούς τους θανάτους αποδόθηκαν σε γρίπη και πνευμονία.

Όσα άτομα ανταποκρίνονταν και στους δύο συνιστώμενους στόχους εβδομαδιαίας σωματικής δραστηριότητας είχαν μειωμένο (48%) κίνδυνο θανάτου από γρίπη ή πνευμονία σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που δεν ανταποκρίνονταν σε κανέναν στόχο.

Γιατί αερόβια άσκηση;

Η επίτευξη μόνο του στόχου αερόβιας δραστηριότητας που συνιστά ο ΠΟΥ συσχετίστηκε με 36% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου ενώ η επίτευξη μόνο του στόχου μυϊκής ενδυνάμωσης δεν συσχετίστηκε με καμία σημαντική διαφορά στον κίνδυνο.

Όσον αφορά την ποσότητα, η αερόβια άσκηση από 10 έως 149, 150 έως 300 και 301 έως 600 λεπτά την εβδομάδα συσχετίστηκε με, αντίστοιχα, 21%, 41% και 50% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από πνευμονία ή γρίπη.

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε κανένα πρόσθετο όφελος για τα άτομα που αθλούνταν πάνω από 600 λεπτά εβδομαδιαίως.

Αν και τα 10 έως 150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας χαρακτηρίζονται συχνά ανεπαρκή, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία σε σχέση με τη σωματική αδράνεια, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ως προς τις ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, 7 ή περισσότερες προπονήσεις την εβδομάδα συσχετίστηκαν με 41% υψηλότερο κίνδυνο.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι προσπάθειες μείωσης της θνησιμότητας από γρίπη και πνευμονία μεταξύ των ενηλίκων πρέπει να επικεντρωθούν:

Στη μείωση του επιπολασμού της αερόβιας αδράνειας.
Στην αύξηση του επιπολασμού της επίτευξης 2 προπονήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης ανά εβδομάδα.

 

Δείτε επίσης

    Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις
  27 November, 2023 ΥΓΕΙΑEY ZHNΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα