Υπογραφή συμβάσεων 1,3 εκ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη για έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου

mesaralive.gr  07 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Υπογραφή συμβάσεων 1,3 εκ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη για έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου

Δύο συμβάσεις που περιλαμβάνουν σημαντικά έργα οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με προϋπολογισμό 1,3 εκ. ευρώ και που αναβαθμίζουν-βελτιώνουν την οδική ασφάλεια στο νησί, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για τα έργα «Αποκατάσταση ζημιών - συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕH, ΝΔ σύμπλεγμα, Α' φάση» με προϋπολογισμό 750.000  ευρώ, και το «4ο υποέργο συνδετήριου άξονα Ηράκλειο-Βιάννος και Χουδέτσι-Πύργος, συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας)» με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ στην υπογραφή των συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη στην Περιφέρεια παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης, ο αναπληρωτής διευθυντής Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Μανόλης Φακουκάκης, και οι εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών «ΕΡΓΟ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.» και «ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».  

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης αναφερόμενος στα έργα επεσήμανε ότι, «Πρόκειται για σημαντικά έργα οδοποιίας που αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια και παρά τις δυσκολίες των καιρών εμείς προσπαθούμε, συνεχίζουμε, για να έχουμε ένα καλύτερο οδικό δίκτυο στο νησί μας».

Τεχνικά στοιχεία των έργων

1.«ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση του οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στο Νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Ηρακλείου. Ως συντήρηση οδοστρώματος νοείται το σύνολο των εργασιών για τη διατήρηση της ποιοτικής κατάστασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν πλησιέστερα της αρχικής με εργασίες όπως η αποκατάσταση των επιφανειακών φθορών, ο καθαρισμός της οδού, η ανανέωση των διαγραμμίσεων, η απομάκρυνση ξένων σωμάτων (π.χ. φερτών υλικών), ασφαλτόστρωση και οδοστρωσία, τοποθέτηση / αντικατάσταση σημάτων, κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων, μικρές επεμβάσεις εξυγίανσης οδοστρώματος με τοποθέτηση σκύρων και στραγγιστηρίων όπου υπάρχουν καθιζήσεις, συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και σημάτων, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτείται, κοπή δέντρων και κλαδιών για την εξασφάλιση ορατότητας κ.λπ.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται προγραμματισμένες επεμβάσεις προληπτικής συντήρησης σε σημεία που έχουν εμφανιστεί φθορές σε αρχικό στάδιο και έκτακτες επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης σε σημεία όπου θα εμφανιστεί επείγουσα ανάγκη συντήρησης του οδοστρώματος (π.χ. από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου).

Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών του έργου ορίζεται σε  τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

2. «4ο ΥΠΟΕΡΓΟ:ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΧΟΥΔΕΤΣΙ –ΠΥΡΓΟΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Η σύμβαση του έργου αφορά στην τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (στηθαίων) επί του οδικού άξονα του συνδετήριου δρόμου Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος  που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ  και είναι υπό κατασκευή. Η τοποθέτηση στηθαίων είχε αρχικώς συμπεριληφθεί στα πλαίσια της σύμβασης του έργου αλλά λόγω ανάγκης εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317 , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , απαιτήθηκε η τοποθέτηση νέου τύπου στηθαίων (ΣΑΟ) με προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο του αρχικώς προβλεπόμενου που δεν ήταν δυνατό να καλυφτεί στα πλαίσια της σύμβασης.

 

mesaralive.gr  07 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα