Aλαλουμ με τις αγροτικές επιδοτήσεις

neakriti.gr  21 December, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Aλαλουμ με τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις εξοφλήσεις ως το τέλος του χρόνου - Η επιβεβαίωση του “ψαλιδίσματος” και το νέο χρονοδιάγραμμα

Την επιστροφή των κομμένων τμημάτων των άμεσων ενισχύσεων και των λοιπών ποσών που “κουτσουρεύτηκαν” την Παρασκευή εντελώς απροειδοποίητα περιμένουν να “δουν” (ίσως και σήμερα Δευτέρα) στα βιβλιάριά τους οι δικαιούχοι παραγωγοί της χώρας. Στη βασική ενίσχυση βέβαια η επιστροφή δε θα είναι στο 10% της οριζόντιας περικοπής αλλά στο 7%, με το υπόλοιπο 3% να επιστρέφεται αργότερα (Φεβρουάριο, Μάρτιο ή... ποιος ξέρει;).

Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” δημοσιεύει παρακάτω σενάρια αλλά και επίσημες παραδοχές της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δείχνει ότι μάλλον... “έχασε το μέτρημα” στο όνομα των νέων δικαιούχων του Εθνικού Αποθέματος!

 

Όπως έγραψε η εφημερίδα και την περασμένη Παρασκευή, η πληρωμή που πραγματοποιήθηκε ήταν μειωμένη κατά 10% στη βασική ενίσχυση, κατά 5% στο “πρασίνισμα” και κατά 10% στο πριμ των νεοεισερχόμενων γεωργών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, βγήκε και επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς τις πληροφορίες αυτές, αφού ανακοίνωσε ότι το ύψος της βασικής ενίσχυσης ανέρχεται σε περίπου 280 εκατ. ευρώ, χορηγείται σε συνολικά 599.646 δικαιούχους, και αντιστοιχεί σε ποσοστό 97% του συνολικού δικαιούμενου ποσού.

Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται περίπου 40 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες παραγωγούς ανέρχεται στο ποσό των περίπου 978 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 3% της βασικής ενίσχυσης θα δοθεί όταν ολοκληρωθούν οι επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της χορήγησης του Εθνικού Αποθέματος, δεδομένης της αύξησης των απαιτήσεων του έτους αιτήσεων 2020.

Όσον αφορά την “πράσινη” ενίσχυση, υπενθυμίζεται ότι καταβλήθηκε το 95% του συνόλου σε 600.836 δικαιούχους, και είναι ύψους περίπου 490 εκατ. ευρώ. Τέλος, η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας καταβάλλεται στο 90% του συνόλου σε 55.303 δικαιούχους, και είναι ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «το συνολικό ποσό που καταβάλλεται προκύπτει μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192%, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. Ε.Ε. 1306/2013 και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών)».

Σημειώνεται ότι το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Ποιοι δεν πληρώνονται

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

- Αιτούντες (46), που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (Ε.Ε.) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των εν λόγω γεωργών, χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2019 όσο και τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

- Αιτούντες (207), για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής ήταν 691.

- Αιτούντες (5.153) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ, σε σχέση με το πλήθος των 47.076 που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Εφόσον, μετά τον συνυπολογισμό των ποσών που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

- Αιτούντες (531), των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

- Αιτούντες (3.133), λόγω απουσίας τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων, σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια μηδενίζονται κατά τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους. Το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής ήταν 3.341 (1.722 γεωργοί με μη τεκμηρίωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων και 1.619 γεωργοί με εκκρεμή τεκμηρίωση ιδιοκτησίας ενοικιαζόμενου ιδιωτικού βοσκότοπου).

- Αιτούντες (379) που δηλώνουν τον ίδιο αριθμό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, μη όμορους νομούς σε ιδιότητα αγροτεμάχια.

- Αιτούντες (1.147) που δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑΔΕ και τεκμηριώνεται η κατοχή τους στις 31/5/2020.

Επόμενα βήματα

Όπως επισημαίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες 4, 5 και 6 πρέπει να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες έως 31/1/2021. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες των περιπτώσεων 1 και 2), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς με ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις γεωργών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων για το έτος 2020 καταχωρίζονται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω ΚΥΔ είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης).

Οι ημερομηνίες για τις κορωνοπληρωμές

Για αύριο Τρίτη, 22 του μήνα, αναμένονται τα χρήματα των κορωνοπληρωμών για τα θερμοκηπιακά προϊόντα της Κρήτης (ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα). Η ανοιξιάτικη πατάτα και το πρώιμο καρπούζι αναμένεται να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα και με πιθανότερη ημερομηνία την αυριανή. Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, μετά και το πέρας των ενστάσεών τους.

Για μετά τα Χριστούγεννα, πιθανότατα τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, “απομακρύνεται” η μεγάλη πληρωμή για το ελαιόλαδο, περίπου 145.000 ελαιοπαραγωγών, με ενισχύσεις κοντά στα 127 εκατ. ευρώ (όπως αναφέρει μέσα από τις δικές της πηγές η εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα”).

 

neakriti.gr  21 December, 2020 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα