Αναδείχθηκε ανάδοχος για τις τσιμεντοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

  03 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Αναδείχθηκε ανάδοχος για τις τσιμεντοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

Δόθηκε το "πράσινο φως"

Η εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.» αναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο του Δήμου Γόρτυνας «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος - δοµικού πλέγµατος για την επισκευή δηµοτικής οδοποιίας της ∆ημοτικής Ενότητας Γόρτυνας» προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Κατά τον συνοπτικό διαγωνισμό και την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας ήταν πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Τη χρηματοδότηση του έργου στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας, εξασφάλισε η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

 

  03 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα