Αναδείχθηκε ανάδοχος για τις τσιμεντοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

  03 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Αναδείχθηκε ανάδοχος για τις τσιμεντοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας

Δόθηκε το "πράσινο φως"

Η εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.» αναδείχθηκε ανάδοχος για το έργο του Δήμου Γόρτυνας «Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος - δοµικού πλέγµατος για την επισκευή δηµοτικής οδοποιίας της ∆ημοτικής Ενότητας Γόρτυνας» προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Κατά τον συνοπτικό διαγωνισμό και την αποσφράγιση των φακέλων διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας ήταν πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Τη χρηματοδότηση του έργου στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνας, εξασφάλισε η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

 

  03 April, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ