«Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού  322.400 ευρώ

mesaralive.gr  12 March, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
«Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης» προϋπολογισμού  322.400 ευρώ

«Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» προϋπολογισμού 322.400 ευρώ, επιλέγει ο Δήμος Γόρτυνας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του.

Η δημοτική αρχή του Δήμου Γόρτυνας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου και το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθµόν  58/2019 απόφασή του, ενέκρινε τη σχετική μελέτη καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου Γόρτυνας στο χρηματοδοτικό πρόγραµµα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πρόταση χρηματοδότησης θα υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο του υπουργείου και στον άξονα «Αστική αναζωογόνηση» που αφορά την «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισµού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».

Σύμφωνα με τη μελέτη, με την εφαρμογή του συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης αποφεύγεται η όχληση από οσμές καθώς και η υπερχείλιση των συμβατικών κάδων ενώ δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.

 

mesaralive.gr  12 March, 2019 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα