Αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ: Τι προβλέπει για την Κρήτη το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

mesaralive.gr  21 August, 2016 ΚΟΣΜΟΣ
Αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ: Τι προβλέπει για την Κρήτη το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Τι αναφέρεται για τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις των 4 νομών

Αλλαγές σε αστυνομικές υπηρεσίες και διευθύνσεις σε όλη τη χώρα, αποτυπώνει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επέρχονται μεταβολές στην οργανωτική δομή της ΕΛ.ΑΣ. 

Στο σχέδιο του Π.Δ.  που δημοσιοποιήθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων για την Κρήτη ειδικότερα αναφέρεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Γενική  Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης

Άρθρο 54
Υπηρεσίες Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης

Στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, πέραν των Διευθύνσεων Αστυνομίας των άρθρων 55 έως 58, λειτουργούν επίσης οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Τμήμα Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, με έδρα τη δημοτική ενότητα Ρεθύμνης του δήμου Ρεθύμνης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Στο ως άνω υπάγεται διοικητικά ο Σταθμός Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου και ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή δικαιοδοσίας του.

β. Τμήμα Ειδικών Αποστολών με έδρα τη δημοτική ενότητα Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων δημόσιας τάξης  και δραστηριοποιείται σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης με διαταγή του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας. Το ως άνω Τμήμα στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς και Ειδικούς Φρουρούς, ο αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) και διαθέτει σύγχρονο οπλισμό και υλικοτεχνικά μέσα. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή του εξυπηρέτηση. 

γ.  Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα τη δημοτική ενότητα Ηρακλείου του δήμου Ηρακλείου, το οποίο έχει ως αποστολή τη διερεύνηση σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανωμένης μορφής που αφορούν, ιδίως, στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων, την παράνομη εμπορία όπλων και ειδών οπλισμού, την καλλιέργεια ή εμπορία ναρκωτικών ουσιών που ξεπερνούν τα όρια του ενός ή των δύο νομών, σε ομάδες διάπραξης ζωοκλοπών, που για την επίτευξη του σκοπού τους, συνδέονται με ομάδες όμορων νομών, σε ληστείες, εκβιάσεις, τοκογλυφίες, διακεκριμένες κλοπές, αρχαιοκαπηλία, που διαπράττονται στο πλαίσιο λειτουργίας εγκληματικών οργανώσεων, σε οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα, που διαπράττονται μέσω διαδικτύου και λοιπές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα που εμφανίζουν στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος. Προς τούτο, συνεργάζεται με άλλες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή του εξυπηρέτηση.

Άρθρο 55
Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων

1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων,
β. Αστυνομικό Τμήμα Χανίων,
γ. Τμήμα Τροχαίας Χανίων,
δ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Χανίων,
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων,
στ. Τμήμα Άμεσης Δράσης Χανίων,
ζ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Χανίων,
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων,
θ. Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου,
ι. Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων,
ια. Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου,
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά και
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου - Σελίνου.

2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Γαύδου, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καντάνου - Σελίνου.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ιγ΄, της οποίας ως έδρας ορίζεται η δημοτική ενότητα Πελεκάνου του δήμου Καντάνου - Σελίνου.           

Άρθρο 56
Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης

1.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνης λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
  
α.  Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου,
β.  Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου,
γ.  Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνου,
δ.  Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύμνου,
ε.   Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βασιλείου,
ζ.   Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου,
η. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και 
θ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Ανωγείων, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος.

Άρθρο 57
Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

1.Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση  Ασφάλειας Ηρακλείου,
β. 1ο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου,
γ. 2ο Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, 
δ. Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου,
ε. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου,
στ. Τμήμα Μεταγωγών – Δικαστηρίων Ηρακλείου,
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου,
η. Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου,
θ. Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου,
ι.  Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου,
ια. Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού,
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μίνωα - Πεδιάδας,
ιγ. Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου,
ιδ. Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσιών, 
ιε. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και
ιστ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς. 
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργεί επίσης ο Αστυνομικός Σταθμός Καστελλίου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Καστελλίου του δήμου Μίνωα - Πεδιάδας  και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μίνωα – Πεδιάδας.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης γ΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Γοργολαΐνη του δήμου Ηρακλείου και των περιπτώσεων ιδ΄ έως και ιστ΄, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι   δημοτικές ενότητες Αστερουσιών και Αρχανών του δήμου Αρχανών – Αστερουσιών και ο δήμος Γόρτυνας, αντίστοιχα.

Άρθρο 58
Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου

 1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αγίου Νικολάου,
β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου, 
γ. Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου,
δ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αγίου Νικολάου,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και
ζ. Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

2.Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:

α. Ο Αστυνομικός Σταθμός Οροπεδίου Λασιθίου, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου,

β. Ο Αστυνομικός Σταθμός Αερολιμένα Σητείας, ο οποίος εδρεύει στον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας και

γ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κουτσουρά, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μακρύ Γιαλού του δήμου Ιεράπετρας και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ζ΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Νεάπολης του δήμου Αγίου Νικολάου.

 

mesaralive.gr  21 August, 2016 ΚΟΣΜΟΣ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα