Αυτοί απαλλάσσονται απο την καταβολή τελών κυκλοφορίας

  24 October, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Αυτοί απαλλάσσονται απο την καταβολή τελών κυκλοφορίας

Από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας απαλλάσσονται φέτος συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών οχημάτων.
Αναλυτικά, οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
1. Ακινησία οχήματος
Όσοι ακινητοποιήσουν το όχημά τους και καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας του ΙΧ τους στην αρμόδια ΔΟΥ.
2.Οι γονείς ανήλικων ΑμεΑ.
Το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.
3. Οι ανάπηροι που έχουν:
-Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
-Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
-Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
-Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
-Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
-Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
-Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
-Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού
-Αυτισμό, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

 

  24 October, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα