Δημος Φαιστού: Mε γεμάτη ατζέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Δείτε τα θέματα

mesaralive.gr  20 August, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δημος Φαιστού: Mε γεμάτη ατζέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Δείτε τα θέματα

Με πλούσια ατζέντα συνέρχεται σήμερα το Δημοτικό Συμβουλιο στη Φαιστο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει σημερα στις 8 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου θα εχει τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

1. Η υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:
1. Σημειακή Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Τυμπακίου.
2. Εντετοπισμένη Τροποποίηση – Διόρθωση Σχεδίου Πόλεως Τυμπακίου.
2. Σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ πρώην Δήμου Ζαρού στην περιοχή εκτός οικισμού Μορονίου Δήμου Φαιστού, στην περιοχή ΠΕΠΔ IIIα.
3. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της «Μελέτη σκοπιμότητας της αντισεισμικής αποκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς».
4. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της «Συλλογή δεδομένων – σύσταση φακέλου για τη δημιουργία υποδομών πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Φαιστού, βορειοδυτικά του Κόκκινου Πύργου».
5. Έγκριση της με αρ. 41/2018 μελέτης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για Υδροδότηση οικισμών Καλοί Λιμένες και Χρυσόστομου».
6. Έγκριση της με αρ. 29/2018 μελέτης του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών και Αγροτικών Δρόμων».
7. Έγκριση δέσμευσης ποσού 500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».
8. Δημιουργία δικτύου Δήμων του Ψηλορείτη σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 3852΄/2010 και έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Φαιστού σε αυτό.
9. Έγκριση υποβολής προτάσεων του υπό σύσταση Δικτύου Δήμων του Ψηλορείτη (Δίκτυο ΙΔΑΙΟΝ) και εξουσιοδότηση του Δήμου Ανωγείων για την υποβολή τους.
10. Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 Δήμου Φαιστού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, του Τοπικού Προγράμματος του CLLD / LEADER, Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).
11. Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, του Τοπικού Προγράμματος του CLLD / LEADER, Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020», Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

12. Έγκριση διενέργειας της δημόσιας σύβασης προμήθειας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Φαιστού» εκτιμώμενης αξίας 181.440,00 σε ευρώ, με την διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
13. Τροποποίηση της απόφασης 25/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού σχετικά με τον ορισμό αρμόδιου συμβολαιογράφου για την ανάκληση της δωρεάς της οικογένειας Παπαγιαννάκη προς το Δήμο Φαιστού.
14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Δημοτικών τελών.
15. Μετακίνηση κεραίας του ΟΤΕ στο Αντισκάρι.
16. Ενστάσεις άρδευσης.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ξηρουδάκης Ιωάννης

17. Εκρίζωση πεύκου στην Δ.Κ. Ζαρού του Δήμου Φαιστού.

 

mesaralive.gr  20 August, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα