Δήμος Γόρτυνας: όρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι-Τα ονόματα

  02 January, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: όρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι-Τα ονόματα

Με απόφαση του Δημάρχου, Μιχάλη Κοκολάκη, για το χρονικό διάστημα 2/1/2024 έως 31/3/2025 ορίζονται οι εξής αντιδήμαρχοι:

Λιοδακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ (Δ.Ε. Γόρτυνας), με αρμοδιότητες: Διοικητικά και Οικονομικά θέματα, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Καθαριότητα, Ανακύκλωση, Απορρίμματα, Καύσιμα, Μηχανήματα
 
Κρητικόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου (Δ.Ε. Κόφινα), με αρμοδιότητες: Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση, Πρωτογενής Τομέας, Καταστήματα, Εμπόριο, Επιχειρήσεις
 
Μαυρίδης Στυλιανός του Χαραλάμπους (Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας), με αρμοδιότητες: Τεχνικά Έργα, Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Από 2/1/2024 έως 30/6/2026, ορίζεται ως αντιδήμαρχος:

Σηφάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου (Δ.Ε. Ρούβα), με αρμοδιότητες: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Νεολαία

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Λιοδακάκη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κρητικόπουλος Ιωάννης.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Κρητικόπουλου Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λιοδακάκης Ιωάννης.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μαυρίδη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σηφάκης Στυλιανός.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σηφάκη Στυλιανού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μαυρίδης Στυλιανός.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Λιοδακάκης Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σηφάκη Στυλιανό.

 

  02 January, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ