Δήμος Γόρτυνας: Παρέμβαση Σχοιναράκη για τις παιδικές χαρές

  09 September, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Παρέμβαση Σχοιναράκη για τις παιδικές χαρές

"Παραδώσαμε 388.400 ευρώ για παιδικές χαρές. Ποιες έχουν δημοπρατηθεί και σε ποιες έχουν ξεκινήσει εργασίες εκσυγχρονισμού; "


Πόσες επιπλέον παιδικές χαρές θα μπορούσαν να γίνουν από τις 
εκπτώσεις έργων και προμηθειών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αν 
γινόταν με διαγωνισμό και όχι με απευθείας ανάθεση και με μηδενική 
έκπτωση 
Μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών στον προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου Γόρτυνας η απερχόμενη δημοτική αρχή με 
Δήμαρχο τον Νίκο Σχοιναράκη άφησε διασφαλισμένα κονδύλια ύψους 388.400 ευρώ για 
εκσυγχρονισμό και συντήρηση υφιστάμενων παλαιών παιδικών χαρών, όπως και για την προμήθεια 
εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων παιδικών χαρών. 
Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών σε κοινότητες που ήδη 
διαθέτουν, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε Μεγάλη Βρύση και Στέρνες αλλά και στη δημιουργία νέων 
σε μεγάλους οικισμούς και όπου κρινόταν αναγκαίο με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και φυσικά 
τον αριθμό των παιδιών.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητάμε από τη νέα δημοτική αρχή Γόρτυνας να μας ενημερώσει:  
Ποια είναι τα ποσά που έχουν δημοπρατηθεί μέχρι σήμερα για παιδικές χαρές; 
Πότε θα εκσυγχρονιστούν όλες οι παλιές παιδικές χαρές με τις διασφαλισμένες 
χρηματοδοτήσεις που σας αφήσαμε από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  
Ποιες νέες παιδικές χαρές έχετε προγραμματίσει και σε ποιες κοινότητες από τα 25 εκατ ευρώ 
περίπου που έχουν μπει μετρητά στο ταμείο του Δήμου από 01/09/2019 μέχρι και 31/08/2021 
και που διαχειρίζεστε όπως θέλετε; 
Με τα 120.000 της ΣΑΤΑ η παιδική χαρά στο Ασήμι  
Προτρέχουμε της απάντησης σας ότι δημοπρατείται άμεσα την παιδική χαρά στο Ασήμι. Και αυτό το 
έργο έγινε με κονδύλια που σας άφησε η απερχόμενη δημοτική αρχή. Και συγκεκριμένα στον 
προϋπολογισμό του 2019 του Δήμου προβλεπόταν από ΣΑΤΑ-έσοδα η ασφαλτόστρωση του δρόμου 
του Δημοτικού Σχολείου Ασημίου με ποσό 120.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι η ασφαλτόστρωση του 
δρόμου έγινε από την Περιφέρεια Κρήτης τα 120.000 ευρώ έμειναν αδιάθετα και με αυτά η τωρινή 
δημοτική αρχή προχωρά στη δημοπράτηση της παιδικής χαράς στο Ασήμι.  
 
 Εξοικονόμηση κονδυλίων και διάθεσή τους για νέες παιδικές χαρές  
Επίσης μεγάλος αριθμός παιδικών χαρών θα μπορούσαν να γίνουν από τις εκπτώσεις των έργων και 
των προμηθειών, αν φυσικά γινόταν με δημόσιο διαγωνισμό. Δυστυχώς όμως η νέα δημοτική αρχή 
με Δήμαρχο τον Λευτέρη Κοκολάκη προτίμησε να δώσει με απευθείας αναθέσεις και με μηδενική 
έκπτωση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε συμβάσεις έργων και προμηθειών για καθαρισμό φρεατίων, 
για χρώματα, είδη ξυλείας, σιδηρικά κ.α. οι εκπτώσεις των οποίων θα μπορούσαν να διατεθούν για 
νέες παιδικές χαρές.  
Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί χρήματα:    
Αν είχε αποσυρθεί το 80% των συμβάσεων από τις 100.000 ευρώ αναθέσεις για 
καθαρισμό  φρεατίων σε ιδιώτες. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να κατασκευαστεί 
μια (1) επιπλέον παιδική χαρά, σε κοινότητα που πληρούσε τις προϋποθέσεις 
(πληθυσμιακά κριτήρια, αριθμός μικρών παιδιών, κλπ) 
Αν είχε αποσυρθεί το 50% των συμβάσεων από τις 90.000 ευρώ για προμήθεια 
χρωμάτων. Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να κατασκευαστούν δύο (2) επιπλέον 
παιδικές χαρές  
Αν είχε αποσυρθεί το 80% των συμβάσεων προμήθειας σιδηρικών από τις τέσσερις 
δημοτικές ενότητες. Με τα χρήματα αυτά που φτάνουν περίπου τα 100.000 ευρώ θα 
μπορούσε να γίνει άλλη μια (1) παιδική χαρά στην επικράτεια του Δήμου Γόρτυνας  
Αν είχε αποσυρθεί το 80% των συμβάσεων από τις 100.000 ευρώ για προμήθεια ξυλείας. 
Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να κατασκευαστεί μια (1) επιπλέον παιδική χαρά, 
όπου κρινόταν αναγκαίο 
Αν γινόταν διαγωνισμός και όχι παράνομες κατατμήσεις για να γίνουν απευθείας 
αναθέσεις για την προμήθεια πίσσας και ασφαλτομίγματος προϋπολογισμού 200.000 
ευρώ, από τις εκπτώσεις θα μπορούσε κάλλιστα να κατασκευαστεί άλλη μια (1) παιδική 
χαρά  
Τέλος από τις εκπτώσεις του 1.000.000 περίπου από ΣΑΤΑ που σας άφησε η απερχόμενη 
δημοτική αρχή θα μπορούσατε ένα μέρος να το διαθέσετε για παιδικές χαρές. 
Δυστυχώς όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε. Γι’ αυτό για άλλη μια φορά κ. Δήμαρχε, 
Κοκολάκη Λευτέρη θα πρέπει να μας απαντήσετε:  
Ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετείτε;  
Του Δήμου και των δημοτών; 
Ή μιας ολιγομελούς ομάδας ανθρώπων που σας περιβάλει και που σας υποδεικνύει πως θα 
λειτουργείτε το Δήμο, προς ίδιον όφελος!  
 

 

  09 September, 2021 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ