Δήμος Γόρτυνας  Προσωρινοί πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικων μονάδων

  03 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας  Προσωρινοί πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικων μονάδων

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Ο Δήμος Γόρτυνας  ενημερώνει ότι σήμερα 03-09-2020 αναρτήθηκαν οι  
Προσωρινοί Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου και 
κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης 
ατελώς, μόνο    για    εσφαλμένο    υπολογισμό    της    μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής τους, δηλαδή 04-09-2020 και με ημερομηνία λήξης 07-09-2020 και ώρα 
15:30. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email:  [email protected] .  
 

 

  03 September, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα