Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση  για την αποπληρωμή οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

  25 July, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση  για την αποπληρωμή οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις


Ακόμα μια σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 266.956,39 ευρώ για την εξόφληση 
οφειλών που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές 
πληρωμής, εξασφάλισε η δημοτική αρχή. Με το ποσό αυτό, που θα αξιοποιηθεί για 
την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων που επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό τον 
προϋπολογισμό, θα γίνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εξυγίανση των 
οικονομικών του Δήμου μας. 
 
«Με πλήρη διαφάνεια, με συγκροτημένη και αποτελεσματική διαχείριση και έχοντας 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κεντρικού κράτους, ο Δήμος μας απαλλάσσεται 
σταδιακά από τα οικονομικά βάρη του παρελθόντος και ατενίζει το μέλλον με 
μεγαλύτερη αισιοδοξία και προοπτικές ανάπτυξης» τονίζει ο Δήμαρχος Γόρτυνας, 
Λευτέρης Κοκολάκης.  
 

 

  25 July, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ