Δήμος Γόρτυνας:Μόνο για επείγουσες υποθέσεις και υποχρεωτικά με χρήση μάσκας σε υπηρεσίες-ΚΕΠ

  10 August, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας:Μόνο για επείγουσες υποθέσεις και υποχρεωτικά με χρήση μάσκας σε υπηρεσίες-ΚΕΠ

Προληπτικά μέτρα και στον Δήμο Γόρτυνας


Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και την εξάπλωση της πανδημίας σε 
περιοχές της Μεσαράς, ο Δήμος Γόρτυνας, για καθαρά προληπτικούς λόγους που 
αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, παρακαλεί τους δημότες να ΜΗΝ 
προσέρχονται στις υπηρεσίες του, παρά μόνο    για    εξαιρετικά    επείγουσες    υποθέσεις 
και    μόνο    κατόπιν    ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι, για την προσέλευση στις υπηρεσίες 
του Δήμου Γόρτυνας, η   χρήση   μάσκας   είναι   υποχρεωτική. 
 
Για την εξυπηρέτησή τους, οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του 
Δήμου μέσω τηλεφώνου (Τηλεφωνικό Κέντρο: 2892-340300, Γραφείο Δημάρχου: 
2892-340350, 2892-340351), μέσω e-mail ( [email protected] )  ή να 
ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας ( http://gortyna.gov.gr ) και την 
επίσημη σελίδα του Δήμου Γόρτυνας στο Facebook ( https://www.facebook.com/dgortynas ).  
 
 
Κατόπιν ραντεβού θα διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις των πολιτών και στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν για 
ραντεβού στα εξής τηλέφωνα: 
 
ΚΕΠ Δ.Ε. Γόρτυνας – Αγ. Δέκα: 2892340343 – 344 – 345 
ΚΕΠ Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας – Αγία Βαρβάρα: 2894022846 
ΚΕΠ Δ.Ε. Κόφινα – Ασήμι: 2893031704 
ΚΕΠ Δ.Ε. Ρούβα – Γέργερη: 2894340300 
 
Για την προστασία όλων, παρακαλούνται οι δημότες να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Δήμου και να 
τηρούν τους περιορισμούς που τίθενται, καθώς και τις οδηγίες που δίνονται από το 
υπουργείο Υγείας ( https://www.moh.gov.gr ) και τον ΕΟΔΥ ( https://eody.gov.gr ).   
 

 

  10 August, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα