Δήμος Γόρτυνας:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

  17 November, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Γόρτυνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του 
Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Γόρτυνας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων,στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα 
Φάση» (ΟΠΣ 5002212). 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου  Γόρτυνας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 

H Aίτηση συμμετοχής

 

  17 November, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ