Δωρεάν σήμερα η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

  02 December, 2018 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΡΘΡΑ
Δωρεάν σήμερα η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Πρώτη Κυριακή του μήνα

Δωρεάν είναι σήμερα η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη

Όπως κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Η ελεύθερη είσοδος την πρώτη Κυριακή του μήνα ισχύει μέχρι την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου.

 

  02 December, 2018 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΑΡΘΡΑ