Εισοδηματική ενίσχυση σε αδύναμες οικογένειες μέσω των… Γυμνασίων

Φωτο: lesvosnews.net  28 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIA
Εισοδηματική ενίσχυση σε αδύναμες οικογένειες μέσω των… Γυμνασίων

Μέσω των Γυμνασίων της ΠΕ Ηρακλείου, θα μπορούν να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

Η επιστολή στάλθηκε  από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου στους Διευθυντές των Δημοσίων Γυμνασίων του Νομού και αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποσταλούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης, είναι οι οικογένειες οι οποίες έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3000 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Αίτηση του δικαιούχου

Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους»

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος

Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση των διαζευγμένων ή σε διάσταση επίσημο έγγραφο θεωρημένο (απόφαση δικαστηρίου, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή, επιμέλειας τέκνων κτλ) για το χρονικό διάστημα πο αιτούνται το επίδομα. Αν δεν αποδεικνύεται στα έγγραφα που προσκομίζουν ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα

Για την περίπτωση δικαιούχων υπηκόων κρατών μελών ΕΕ εκτός των παραπάνω:

Διαβατήριο του δικαιούχου και των παιδιών που αιτούνται το επίδομα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που φέρει την σφραγίδα της Χάγης μεταφρασμένο από πιστοποιημένο δικηγόρο , καθώς και πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών.

Αίτηση για τους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα των παιδιών’

Οι γονείς των μαθητών που φέτος φοιτούν στην πρώτη γυμνασίου θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο φοίτησης της Στ΄ τάξης με την υποχρέωση του Διευθυντή Δημοτικού να εκδώσει τη βεβαίωση φοίτησης και να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Να σημειωθεί ότι οι διευθυντές θα συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και θα πρέπει να τα στείλουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Ηρακλείου μέχρι 15 Οκτωβρίου.

 

Φωτο: lesvosnews.net  28 September, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIA