Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου Γόρτυνας

mesaralive.gr  19 May, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου Γόρτυνας

Επιστολή του Δημάρχου Γόρτυνας κ. Σχοιναράκη

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΥΠ’ ΟΨΗ

• κ. Υπουργού : Νικ. Βούτση

• κ. Γεν. Γραμματέα : Κων/νο Πουλάκη

κοιν/ση: σε όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του Νομού Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ   & ΑΝΕΛ

 

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ μη ισοσκέλισης προϋπολογισμού  & παράτασης ισχύος προϋπολογισμού 2014»

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την δίμηνη παράταση ισχύος του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 λόγω της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού για το έτος 2015, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για την συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου, αφού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία σειρά απαραίτητων ενεργειών ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει ο Δήμος αφενός μεν να μην μπορέσει να ολοκληρώσει σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ αφετέρου δε να κληθεί να επιστρέψει χρήματα που έχει λάβει για την εκτέλεση των έργων αυτών λόγω απένταξής τους, εφόσον δεν ολοκληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία, που είναι η 31η/10/2015.

ζΕνδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι παρά την εφαρμογή της εγκυκλίου, ο Δήμος μας δεν μπορεί να προβεί στα παρακάτω:

Α) Διαγωνισμούς για ανάθεση προμηθειών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (πχ διαγωνισμούς καυσίμων κλπ)

Β) Διαγωνισμούς για ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (πχ διαγωνισμούς συντήρησης γεωτρήσεων κπλ)

Γ) Διαδικασία & έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την θερινή περίοδο, που διανύουμε ήδη κλπ

Δ) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ κλπ με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015

Ε) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ίδια έσοδα, τα οποία συνδέονται με άλλα έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015 πχ πρέπει να δημοπρατήσουμε τις συνδέσεις των αποχετευτικών δικτύων κλπ . 

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας την σοβαρότητα των συνεπειών ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ & ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, που όπως φαίνεται δεν είναι απλώς η παράταση εφαρμογής του προϋπολογισμού του έτους 2014

Επισυνάπτονται :

1.Το υπ’ αρ. 5964/16-04-2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου

2.Το υπ’ αρ.  5945/15-04-2015 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

mesaralive.gr  19 May, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ