ΕΝΦΙΑ: Πότε πρέπει να πληρωθεί η 2η δόση του φόρου ακινήτων

  09 May, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
ΕΝΦΙΑ: Πότε πρέπει να πληρωθεί η 2η δόση του φόρου ακινήτων

Μέχρι τις 31 Μάϊου έχουν  προθεσμία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων για να πληρώσουν την 2η δόση του ΕΝΦΙΑ.

Από την πληρωμή του φόρου εξαιρούνται οι τρίτεκνες οικογένειες, οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Θα πρέπει να είναι μικρότερο των 12.000 ευρώ ή ίσο με το ποσό αυτό το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών).

Τα εξαρτώμενα τέκνα είναι 3 και άνω, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

Σημειώνεται δε πως απαλλάσσονται  για 3 χρόνια από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ οι πολίτες που έχουν κτίρια  σε περιοχές που υφίστανται φυσικές καταστροφές (περιοχές που από την 1η Ιουλίου 2023 και εφεξής, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας) απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ. Διευκρινίζεται πως αυτό αφορά τα κτίρια που έχουν καταστραφεί, έχουν καταστεί ετοιμόρροπα ή ακατάλληλα για χρήση.

Η έκπτωση 50%

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ  εάν:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους, για το οποίο υποβλήθηκαν οι πιο πρόσφατες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν ξεπερνά τις 9.000 ευρώ .. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Το  σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2024δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατείχε την 1η Ιανουάριο 2024 ο άγαμος δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ, τα 150.000 ευρώ έγγαμος με 1 εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ ο έγγαμος με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για τις επόμενες δόσεις

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν επιλέξει να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2023 με  δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής

Στις 28 Ιουνίου 2024 θα πρέπει να πληρωθεί η 3η δόση του φόρου
Στις 31 Ιουλίου 2024 θα πρέπει να καταβληθεί η 4η δόση του φόρου
Στις 30 Αυγούστου 2024 θα πρέπει να πληρωθεί η 5η δόση του φόρου
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 θα πρέπει να καταβληθεί η 6η δόση του φόρου
Στις  31 Οκτωβρίου 2024 θα πρέπει να πληρωθεί η 7η δόση του φόρου
Στις 29 Νοεμβρίου 2024 θα πρέπει να καταβληθεί η 8η δόση του φόρου.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 θα πρέπει να δοθεί η 9η δόση του φόρου.
Στις 31 Ιανουαρίου 2025  θα πρέπει να εξοφληθεί 10η δόση του φόρου.
Στις 28 Φεβρουαρίου  2025  θα πρέπει να πληρωθεί η 11η δόση του φόρου.

 

  09 May, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα