Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις μεσω του Leader Μεσαρας

  19 October, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις μεσω του Leader Μεσαρας

Ξεκίνησε εκ νέου η υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Μεσαράς.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου που υλοποιείται στην περιοχή της Μεσαράς η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, καλεί για δεύτερη φορά: α) αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και β) μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης της 2 ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.482,67€, με δυνατότητα αύξησης έως 200% ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των αλιέων και για τη μείωση της εκπομπής των ρύπων των αλιευτικών σκαφών, καθώς και επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων. Επίσης, χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε επιλεγμένους ΚΑΔ στον τομέα του τουρισμού (πχ καταλύματα, θαλάσσιος τουρισμός), της βιοτεχνίας και του εμπορίου (πχ παραγωγή / εμπόριο προϊόντων που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες), της εστίασης και των υπηρεσιών (πχ υπηρεσίες εξυπηρέτησης σκαφών).

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) από 21/10/2022 & ώρα 13:00 έως 05/12/2022 & ώρα 15:00. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους επενδυτές, τοπικούς φορείς, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, κτλ.) να συμμετέχουν στις δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου:

• στο Τυμπάκι, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στις 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Φαιστού και

• στους Αγίους Δέκα, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στις 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Γόρτυνας

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων στήριξης κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στο Τυμπάκι (Σαραντουλάκη & Χριστοδουλάκη), τηλέφωνο 28920 40000 (κα. Γεωργία Κουτσάκη), e-mail: [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα www.anher.gr. 

 

  19 October, 2022 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα