Τυμπάκι: Έπεσαν υπογραφές για το CLLD/LEADER Μεσαράς στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

  13 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Τυμπάκι: Έπεσαν υπογραφές για το CLLD/LEADER Μεσαράς στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

Στην υπογραφή των συμβάσεων με τους επενδυτές του CLLD/LEADER Μεσαράς προχώρησε σήμερα η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στα γραφεία της στο Τυμπάκι.

Η υπογραφή των συμβάσεων ιδιωτικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έγινε μεταξύ του προέδρου της Αναπτυξιακής κ.ΜανόληΚοκοσάλη και των δικαιούχων, παρουσία του γενικού διευθυντή κ.Γιώργου Μαυρογιάννη και στελεχών της εταιρείας.


Από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Μεσαράς εντάχθηκαν δεκαοκτώ ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.541.836,79 €, ενώ από το Τοπικό Πρόγραμμα Ν.Ηρακλείου εντάχθηκαν εξήντα ένα ιδιωτικά έργα, με συνολική δημόσια δαπάνη 9.073.520,72 €.
[‼️] Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν αντίστοιχα ιδιωτικά έργα, στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας.
 

 

  13 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ