Επίσημη η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη

  20 April, 2023 ΑΡΘΡΑ
Επίσημη η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στην Κρήτη

Aπαγορεύεται η καύση και χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις Δείτε αναλυτικά τι ορίζει η σχετική διάταξη

Ειδικότερα, στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση και χρήσης πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Όπως ορίζεται στην σχετική διάταξη απαγορεύεται:

-Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών κλαδεμάτων πολυετών φυτειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων

-Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών

-Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών

-Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων

-Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων

– Το κάπνισμα μελισσών

-Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους

– Οι θερμές εργασίες

– Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια

-Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια)

– Η χρήση συσκευών έψησης

-Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

-Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

– Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική διάταξη :“Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κ.λπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16”.

Η απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

Με απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Υποστράτηγου Π.Σ Κωνσταντίνου Στ. Θεοφιλόπουλου η έναρξη της Αντιπυρικής περιόδου και στην Κρήτη ξεκινάει σήμερα 20 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στη σχετική απόφαση:

“Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ. αριθ. 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (τεύχος Β’ 1923/13-05-2021) «Καθορισμός μέτρων
για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και
οικοπεδικούς χώρους».
β) Το υπ’ αριθ. 1022 Φ.702.15/05-04-2023 Έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου.
γ) Το υπ’ αριθ. 933 Φ.702.15/05-04-2023 Έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
δ) Το υπ’ αριθ. 1964 Φ.702.15/06-04-2023 Έγγραφο της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης.
ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 5640/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έναρξη του χρονικού ορίου απαγόρευσης της οποιασδήποτε χρήσης πυρός από 20-04- 2023 στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, καθώς και το Νομό Σάμου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2. Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται για την
παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής”.

 

  20 April, 2023 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα