Επιστολή Σχοιναράκη για την υπογραφή συμβολαίων για τη λιμνοδεξαμενή Στερνών

  30 December, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Επιστολή Σχοιναράκη για την υπογραφή συμβολαίων για τη λιμνοδεξαμενή Στερνών

Δεκάδες συμβόλαια αγοράς γης υπογράφηκαν επί θητείας Νίκου Σχοιναράκη για τη λιμνοδεξαμενή Στερνών

 

  30 December, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ