Η γνωμοδότηση του ΔΣ Φαιστού για τις μεταβολές των σχολείων σε Α/θμια και Β/ θμια

mesaralive.gr  13 February, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Η γνωμοδότηση του ΔΣ Φαιστού για τις μεταβολές των σχολείων σε Α/θμια και Β/ θμια

Φώτο: mesaralive

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ «Η ΦΑΙΣΤΟΣ», το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού, γνωμοδότησε για τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων.

Την σχετική εισήγηση έκανε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Παιδείας κ. Γιάννης Ξηρουδάκης. Συγκεκριμένα το ΔΣ Φαιστού αποφάσισε να γνωμοδοτήσει ως εξής:

- Την προαγωγή του 7/θέσιου 3ου ∆.Σ Τυµπακίου σε 9/θέσιο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τυµπακίου -Την προαγωγή του 8/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολειού Καπαριανών σε 9/θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Καπαριανών

- Να ιδρυθούν Τμήματα Ένταξης στα Δημοτικά σχολεία Βώρων, Γαλιάς, Πετροκεφαλίου, 2 ο Τυμπακίου, και γενικότερα σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία

- Το Δημοτικό σχολείο Βώρων από 5/θέσιο να προαχθεί σε 6/θέσιο και να ιδρυθούν οργανικές θέσεις εκπ/κων Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής

- Το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Μοιρών (Πόμπιας) από 4/θέσιο να προαχθεί σε 5/θέσιο (Φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο Αποκατάστασης Πόμπιας

- Να ιδρυθεί 4ο Νηπιαγωγείο στο Τυμπάκι (στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης), για να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης όλων των νηπίων και των προνηπίων της περιοχής

- Να ιδρυθεί Νηπιαγωγείο στο Καμηλάρι

- Να μην καταργηθεί ή συγχωνευθεί κανένα Δημοτικό σχολείο, Νηπιαγωγείο, Τμήμα και Οργανικό κενό, να στηριχθούν τα Ολοήμερα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην Αναμοριοδότηση των σχολείων του Ν. Ηρακλείου.

Ο σχεδιασμός για την οργανικότητα των σχολείων να γίνεται με γνώμονα την αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικό: 15 προς 1 για Νηπιαγωγείο και Α΄, Β΄τάξεις Δημοτικού & 20 προς 1 για τις υπόλοιπες τάξεις.

- Ίδρυση τμήματος ένταξης κωφών και βαρήκοων στο Γυμνάσιο Τυμπακίου

- Ίδρυση τμήματος ειδική αγωγής στο Ε.Π.Α.Λ Μοιρών στα τμήματα μαγειρικής και κηπουρικής  Οι ιδρύσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την περιοχή, καθώς στις νέες μονάδες πρόκειται να φοιτήσουν οι απόφοιτοι του ΕΕΕΕΚ Τυμπακίου (ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής) και οι απόφοιτοι του Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων της Γαλιάς (Τμήμα Ένταξης), που αυτή τη στιγμή πηγαινοέρχονται στο Ηράκλειο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, για να γίνει το δημόσιο σχολείο ελκυστικό για όλα τα παιδιά, χωρίς φραγμούς και διακρίσεις. Ένα σχολείο που να διαμορφώνει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

mesaralive.gr  13 February, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα